Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2021, 20:32 UTC
Týden zahraničních Čechů
 

Týden zahraničních Čechů 17. - 22. 9. 2006

Rámcový program

NEDĚLE 17.9.
17:00 - 18:20 Registrace - informační kancelář otevřena
Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1

18:30 - 19:30 Seznamovací setkání účastníků při sklence vína
Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1

PONDĚLÍ 18.9.
08:30 - 18:00 Registrace - informační kancelář otevřena
Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1

10:00 - 11:20 Slavnostní zahájení "Týdne zahraničních Čechů 2006"
Velká aula Karolina
Univerzita Karlova, Ovocný trh 3, Praha 1
Pozdravy:
- Prezident České republiky Václav Klaus
- Předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka
- Předseda Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů Oldřich Černý
Úvodní projev:
Jeho Magnificence rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl
Slavnostní přednáška:
Karel Velan, Kanada: "Vliv etiky na politiku, podnikání a výchovu mládeže po čtyřiceti letech totalitní vlády"
Varhanní koncert: Na varhany hraje Jan Kalfus
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Preludium a fuga G-dur
Chorálová předehra Jesu bleibet meine Freude
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847):
Allegro maestoso e vivace ze Sonáty B-dur, op. 37

11:30 - 12:30 Pohoštění
Reprezentační prostory Karolina
Univerzita Karlova, Ovocný trh 3, Praha 1

12:30 - 14:00 Polední přestávka

14:00 - 15:30 Plenární zasedání
Modrá posluchárna č. 140
Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1
Moderují: Oldřich Černý (USA), Ivan Dubovický (ČR), Michal Valenta (ČR)
Prezentace státních institucí České republiky pečujících o krajany
Úvodní slovo: Ivan Dubovický, generální tajemník Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů
Hosté: Senátorka Jitka Seitlová, Stálá komise Senátu PSP ČR pro krajany žijící v zahraničí
Miroslav Krupička, Radio Praha - vysílání Českého rozhlasu do zahraničí
Zdeněk Lyčka, Odbor kulturních a krajanských vztahu MZV ČR
Diskuse

15:30 - 15:50 Přestávka, občerstvení

15:50 - 18:00 Prezentace institucí a společností přátel zabývajících se Čechy v zahraničí
Hosté: Eva Drašarová, Národní archiv Praha
Jaromír Šlápota, Československý ústav zahraniční
Josef Most, Klub přátel Rakouska
Jiří Hofman, Československá obec legionářská
Jaroslav Horký, Horren - advokátní kancelář
Josef Kušička, Český hudební tábor mládeže Horní Jelení
Věra Doušová, Sedm paprsků, o.s.
Jiří Svoboda, Centrum humanitární pomoci krajanům, o.s. a další
Zahájení výstavy "Český krajanský tisk ve světě"
Úvodní slovo autora výstavy: Jiří Gruntorád, Libri prohibiti

ÚTERÝ 19.9.
08:30 - 17:00 Registrace - informační kancelář otevřena
Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1

9:00 - 10:30
Plenární zasedání
Modrá posluchárna č. 140
Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1
Moderují: Oldřich Černý, Ivan Dubovický, Michal Valenta
Rezoluce Týdne zahraničních Čechů 2003
Připomínky, diskuse
Hosté: Zástupci kompetentních ministerstev

10:30 - 10:50 Přestávka, občerstvení

10:50 - 12:30 Rezoluce Týdne zahraničních Čechů 2003 - pokračování
Připomínky, diskuse

12:30 - 13:30 Polední přestávka

13:30 - 15:30 Vystoupení zástupců krajanských spolků a spolků zahraničních Čechů

15:30 - 15:50 Přestávka, občerstvení

15:50 - 17:30 Vystoupení zástupců krajanských spolků a spolků zahraničních Čechů - pokračování, diskuse

18:30 - 21:00 Neformální společenské setkání účastníků při hudbě, tanci a občerstvení
Restaurace Mánes, Masarykovo nábř. 250, Praha 1

STŘEDA 20.9.
08:30 - 17:00 Registrace - informační kancelář otevřena
Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1

09:00 - 10:30 Sympozium "Média a zahraniční Češi" zaměřené na:
- krajanská média (stručná prezentace zástupců krajanského tisku a médií, představy o budoucnosti, návrhy na zlepšení spolupráce s ČR atd.);
- česká média ve vztahu ke krajanům a jejich problémům
Modrá posluchárna č. 140
Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1
Část I - Česká periodika / média ve vztahu ke krajanům a sbírky krajanských a exilových periodik v ČR
Moderuje: Stanislav Brouček (ČR)

10:30 - 10:50 Přestávka, občerstvení

10:50 - 12:30 "Média a zahraniční Češi" - pokračování
Část II - Minulost a aktuální potřeby tištěných a elektronických periodik zahraničních Čechů
Moderuje: Stanislav Brouček (ČR)

12:30 - 13:30 Polední přestávka

13:30 - 15:00 "Média a zahraniční Češi" - pokračování
Část III - Rozhlasové a televizní vysílání krajanů a pro krajany
Diskuse o vysílání krajanských rozhlasových a televizních stanic v Evropě, Americe a Austrálii za účasti některých redaktorů
Moderuje: Miroslav Krupička (ČR)

15:00 - 15:20 Přestávka, občerstvení

15:20 - 17:00 "Média a zahraniční Češi" - pokračování
Diskuse, přípomínky, návrhy
17:30 - 19:30 "Češi ve světě" - prezentace dokumentárních filmů z produkce ČT 2
Velký kinosál, Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1
Za účasti vedoucího redakce Karla Hynie a režisérů jednotlivých dokumentů.

ČTVRTEK 21.9.
08:30 - 17:00 Registrace
Valdštejnský palác - recepce, vchod C2
09:00 - 09:30 Uvítání hostů na půdě Senátu
Valdštejnský palác - Hlavní sál
Senát Parlamentu České republiky

Uvítací projevy:
Senátor Eduard Outrata, místopředseda Senátu PČR
Senátor Jan Hadrava, předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí

09:30 - 11:00 Pracovní jednání v rámci regionálních sekcí
Valdštejnský palác - salonky
Senát Parlamentu České republiky

11:00 - 11:20 Přestávka, občerstvení

11:20 - 13:00 Pracovní jednání v rámci regionálních sekcí - pokračování

13:00 - 14:15 Polední přestávka

14:15 - 16:15 Pracovní jednání v rámci regionálních sekcí - pokračování

16:15 - 16:30 Přestávka, občerstvení

16:30 - 17:30 Hudebně literární pořad Společnosti pro vědy a umění Praha
Valdštejnský palác - Hlavní sál
Senát Parlamentu České republiky
V programu vystoupí laureáti Ceny SVU Praha klavírní virtuóz R. Kvapil a houslový virtuóz I. Štraus

Paralelní program:
15:00 - 19:00 "Česká filmová tvorba v zahraničí" - zahájení filmového festivalu
Filmový klub Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

PÁTEK 22.9.
08:30 - 09:30 Návštěva Národního archivu v Praze (pouze pro přihlášené účastník!)

08:30 - 09:30 Filmová projekce dokumentu "Dračí setba"
Námět, scénář a režie: Kristína Vlachová (dokument zachycující období transformace).
Malý kinosál, Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1

09:30 - 15:00 Registrace
Valdštejnský palác - recepce, vchod C2

10:00 - 12:00 Pracovní jednání v regionálních sekcích - pokračování
Valdštejnský palác - Hlavní sál, salonky
Senát Parlamenut České republiky

12:00 - 13:30 Polední přestávka

13:30 - 16:00 Pracovní jednání v regionálních sekcích - diskuse a závěr
Valdštejnský palác - salonky
Senát Parlamentu České republiky

16:00 - 17:00 Přestávka

17:00 - 19:00 "Slavnostní ukončení Týdne zahraničních Čechů 2006"
Valdštejnský palác - Hlavní sál
Senát Parlamentu České republiky
Komorní koncert v podání Tria Rostislava Tvrdíka
Předání ocenění "Významná česká žena ve světě 2006"
(za účasti laureátek tohoto ocenění z roku 2003)
Klavírní variace: skladby A. Dvořáka a S. Joplina na piano hraje Frank Jirka (Kanada)
Závěrečná recepce

Paralelní program:
15:00 - 19:00 "Česká filmová tvorba v zahraničí" - pokračování filmového festivalu

PROGRAM JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ ZDE

Změna programu vyhrazena



Týdnu zahraničních Čechů předchází zvláštní akce:

Česká komunita na Slovensku se představuje
(Bratislava, 15. - 16. 9. 2006)

Rámcový program

PÁTEK 15.9. 
10:00 Slavnostní zahájení
Uvítací projev primátora Bratislavy PhDr. Štefana Holčíka, pozdravné projevy čestných hostů
Místo konání: Zrcadlový sál Primaciálního paláce

11:00 Vernisáž výstavy "Čeští malíři žijící na Slovensku"
Místo konání: Galerie Ardan, Dobrovičova ul.

12:00 Oběd (individuální)

14:00 Prohlídka města Bratislavy s průvodcem (začátek u Primaciálního paláce)

16:45 Přesun účastníků od "Globusu" před Prezidentským palácem na nám. 1. máje

17:00 Seminář "Češi na Slovensku", část I
Přednášky o životě Čechů na Slovenskue
Hudební vystoupení folkové skupiny "Starý orchestrion"
Místo konání: Budova Csemadoku, nám. 1. máje

SOBOTA 16.9.
10:00 Výlet na Bratislavský hrad nebo na hrad Děvín /dle výběru/

12:00 Občerstvení (individuální), volný program

16:45 Seminář "Češi na Slovensku", část II - Slavnostní předání cen vítězům literární soutěže "Můj první měsíc na Slovensku" (organizuje měsíčník Česká Beseda, za účasti čestného hosta MUDr. Antonína Polacha z Rakouska, spisovatele a spoluzakladatele Českého spolku na Slovensku) - Prezentace významných Čechů žijících na Slovensku - Kulturní program: vystoupení souborů Slovácky krúžok a Skaličané - Volná zábava

NEDĚLE 17.9.
Individuální program a odjezd do Prahy, Česká republika

Pozn.:
Aktualizace programu českých dnů v Bratislavě hledejte na www.cesi.sk. Pro informace o registraci na tuto akci a pro další informace klikněte na tydenba@centrum.cz.

Účastnický poplatek: 500 Sk / 400 Kč nebo 14 EUR nebo 16 USD
Pozn.: Program v Bratislavě zabezpečují dobrovolná občanská sdružení z vlastních prostředků; příspěvek poslouží na částečné pokrytí nákladů na pronájem sálu, vstupu historických objektů, dopravu a občerstvení.



Zpět na hlavní stránku