Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
27-10-2020, 01:23 UTC
Český rozhlas 7 - Radio Praha začíná vysílat digitálně
 

Český rozhlas 7 - Radio Praha začíná vysílat digitálně

Zahraniční vysílání Českého rozhlasu zahájilo v pátek 13. října 2006 digitální vysílání v systému DRM (Digital Radio Mondiale). Vysílání je slyšitelné v oblasti střední a jihovýchodní Evropy. Vysílá se německy a anglicky v pátek od 13.30 do 14.30 hodin UTC a v sobotu od 13.00 do 14.00 hodin UTC na frekvenci 9505 kHz z vysílače v britském Rampishamu.

DRM je digitální vysílání, které by mělo v budoucnu nahradit analogové vysílání v pásmech dlouhých, středních a krátkých vln. Jeho zásadní předností je kvalitnější signál, blízký FM kvalitě, při sníženém výkonu vysílače. Vysílání DRM má zatím spíš testovací charakter, protože na trhu nejsou komerčně vyráběné přijímače, pouze prototypy. Vysílání DRM je také možné zachytit na PC se zvláštním software (viz www.drm.org).

Předpokládané pokrytí území Evropy signálem DRM (6 MHz)

Klikněte pro celkové zobrazení

Předpokládané pokrytí území Evropy signálem DRM (9 MHz)

Klikněte pro celkové zobrazení

V tabulkách jsou uvedeny vysílací časy, frekvence a další údaje, které platí od neděle 29. října 2006, kdy krátkovlnné vysílání Radia Praha a ostatních stanic mezinárodního rozhlasu zavádí do rozvrhů sezonní změny. (Všechny časové údaje jsou v UTC. Místní čas v České republice od začátku platnosti rozvrhu B06 bude UTC+1 hodina.)

VYSÍLÁNÍ DRM

Jazyk UTC Frekvence kHz
- Pásmo v metrech
Výkon kW Vysílač Oblast příjmu
Německy 1330-1357
(pouze pátek)
9750 - 31 35 Rampisham
(V. Británie)
Střední a jihovýchodní Evropa,
východ Francie, Švýcarsko, Itálie
Anglicky 1400-1427
(pouze pátek)
Německy 1300-1327
(pouze sobota)
6065 - 49
Anglicky 1330-1400
(pouze sobota)

DALŠÍ DOPLŇKOVÁ VYSÍLÁNÍ NA KRÁTKÝCH VLNÁCH


Spolehlivost přenosů z vysílačů v blízkosti cílových oblastí je vždy vyšší než při dálkovém vysílání. Doplňková vysílání v tabulkách nejsou uvedena v tištěných rozvrzích.

Jazyk UTC Frekvence kHz
- Pásmo v metrech
Výkon kW Vysílač Oblast příjmu
Španělsky 2330-2357 6000 - 49 250 Sackville
(Kanada)
Karibská oblast,
sever Jižní Ameriky
Španělsky 0530-0557
1030-1057
9955 - 31 50 Miami
(USA)
Karibská oblast,
sever Jižní Ameriky
Anglicky 1000-1027
Anglicky 1500-1527 7385 - 41 50 Miami
(USA)
Střední část Severní Ameriky