Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
1-12-2020, 12:38 UTC
Volební systém
 

Volební systém

Kde se volí?

V České republice:

 • V místě trvalého bydliště. Nemůžete-li se dostavit do volební místnosti, můžete požádat volební komisi, aby za vámi přišla s volební urnou.
 • Jinde. Do 26. května (nebo osobně do 31. května) musíte požádat obecní úřad v místě vašeho trvalého bydliště o vydání voličského průkazu. S ním lze volit kdekoliv v ČR.

  V zahraničí:

 • Češi s dlouhodobým pobytem v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Bylo však nutné do 23. dubna požádat o zapsání do seznamu voličů. Nelze volit korespondenčně.
 • Čeští turisté na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Musí si do 26. května vyřídit voličský průkaz.
  Termín voleb v zahraničí se liší podle časového pásma, přesně jej upravuje §1, odst. 5 volebního zákona.


  Jak se volí?

 • Hlasovací lístky dostane každý volič nejpozději tři dny před volbami. Každý lístek zastupuje jednu stranu. Ve volební místnosti volič vybere lístek, vloží jej do obálky a tu vhodí do volební urny.
 • Preferenční hlasy. Na vybraném hlasovacím lístku lze zakroužkovat až dva kandidáty, kteří dostanou preferenční hlasy. Získá-li kandidát více než 7 % preferenčních hlasů z celkového počtu těch, které získala jeho strana, má nárok na přednostní mandát (přeskočí všechny kandidáty umístěné na listině výše).


  Kdo může volit?

  Volební právo mají všichni občané České republiky, kteří dosáhnou 18 let, pokud nejsou zbaveni způsobilosti. Občané nemusejí trvale žít na území České republiky. Letos poprvé mohou čeští občané, žijící v zahraničí, hlasovat na českých zastupitelských úřadech.


  Kdo může být volen?

  Volen může být ten, kdo má právo volit a dosáhl věku 21 let. Věková hranice pro vstup do Senátu je 40 let.

  Bližší informace:
  www.mzv.cz/volby
  www.psp.cz


  Zpět na úvodní stránku
  Profily parlamentních stran
  ČSSD
  ODS
  KDU-ČSL
  KSČM Strana zelených US-DEU
  SNK - Evropští Demokraté

  Volební systém