Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
27-10-2020, 00:57 UTC
VIDEODOKUMENTY
 

Na této stránce Vám nabízíme ke shlédnutí obrazové dokumenty, které vznikly ve spolupráci stanic
ČRo 7 - Radio Praha a ČRo - Online.


70 let Radia Praha
Video spustíte kliknutím na obrázek.


Český exil

Exil a vystěhovalectví představují často dramatickou a dosud jen málo známou kapitolu českých dějin. Lidem, kteří z českých zemí odešli za svobodou nebo prostě za lepšími životními podmínkami, je věnován krátký videosnímek nazvaný Český exil. Byly v něm použity i záběry z Týdne zahraničních Čechů, který proběhl v Praze v září 2006. Tento Týden již počtvrté od r. 1999 uspořádal Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů ve spolupráci se Senátem ČR, ministerstvem zahraničních věcí a Univerzitou Karlovou. Snímek Český exil zahajuje sérii pořadů věnovaných zahraničním Čechům, kterou připravuje Český rozhlas.Letní jazykový kurz v Dobrušce

Na letní jazykový kurz do Dobrušky se krajané jezdí učit češtinu již od počátku 90. let minulého století. Během čtyř týdnu se zdokonalují v českém jazyce a díky bohatému mimoškolnímu programu mají možnost se seznámit také s českou kulturou.
Letos se do Dobrušky sjelo 66 účastníků ze 42 z různých zemí světa. Byli mezi nimi jak potomci Čechů, kteří odcházeli do světa už před sto padesáti lety, tak děti exulantů, kteří z Československa utíkali po roce 1948 nebo po srpnové okupaci 1968. Zde můžete shlédnout krátký obrazový záznam z letošního ročníku:
14. Všesokolský slet

Sedmnáct tisíc cvičenců, mezi nimi stovky členů zahraničních sokolských jednot, dvacet skladeb, které Sokolové předvedli při hromadných cvičeních, a desítky tisíc diváků na Rošického stadionu na Strahově. Tak se dá v krátkosti shrnout 14. Všesokolský slet, který se začátkem července uskutečnil v Praze. Zde je krátký obrazový záznam jeho atmosféry.


FOTOGALERIE


Videoreportáže Českého rozhlasu