Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
26-11-2020, 12:39 UTC
Soutěž s Tlučhořovic rodinkou
 


Výherci dostali tenhle diplom Když se soutěžilo, byli také vítězové a ceny. Jednou z cen byl znalostní certifikát - diplom podepsaný pány Kaiserem a Lábusem, coby zkušební komisí. Dalšími cenami byly upomínkové předměty od pořadatele soutěže, Radio Praha. Celkem přišlo do soutěže 415 odpovědí. Za každé kolo jsme vylosovali tři výherce. Úplně nejhlavnější cenou je sláva a nesmrtelnost prostřednictvím epizodní role v seriálu. K tomu bylo potřeba zaslat v každém kole správné odpovědi a mít štěstí v závěrečném losování. Toto štěstí měl pan Samuel Varga. "Vystupuje" v díle 620 s názvem Bhútán.

Otázky ze soutěže z oboru tlučhořologie vám zde také předkládáme. Pro ověření správnosti vašich odpovědí klikněte na VYLUŠTĚNÍ.
1. KOLO
 1. Páťův profesní život je velmi pestrý, dosud se zabýval kdečím. V podnikání ale příliš neuspěl. S cestovní kanceláří to dopadlo špatně a Páťa i se svým společníkem se ocitli před soudem a dokonce ve vězení. Ptáme se, jak se jmenovala cestovní agentura, kterou Páťa s Mirkem založili.


 2. Jaké je vlastně křestní jméno Páti Tlučhoře? Je sice "vždycky Páťa", ale co má napsáno v občance?


 3. Kde se Páťa narodil? To je pro mnohé asi dost těžká otázka, a proto vám nabízíme tři možnosti:
  a) v Praze
  b) v Rožmitále
  c) v Rožmitově

Hned toto první kolo rozproudilo diskusi nas otázkou č. 2. Ohlasy si můžete přečíst zde.


VYLUŠTĚNÍ 1.kola


2. KOLO
 1. Kterou dámu dobývali postupně Páťa i Patrik? Napovíme, že je velmi sečtělá a má ráda divadlo. Jmenuje se ...


 2. Jak říkají dívce, která Patrikovi pomohla dospět v muže? Bez obalu řečeno: Která dívka (byla-li to dívka) připravila Patrika o panictví? Napovíme jen, že se tak stalo u Tlučhořů doma.


 3. Páťa s Boženou jsou manželé už dlouho. Jejich sexuální život však ještě zcela nevyhasl. Pokud ne víckrát, tak jednou do roka se "to" stane. Napište nám datum dne, nebo vžitý název pro den, kdy se Páťa s Boženou pravidelně milují.


VYLUŠTĚNÍ 2.kola


3. KOLO
 1. Božena s Páťou strávili příjemný (aspoň pro ně) večer s Karlem Gottem v hotelu Superpřepych, jedli a pili samé vybrané lahůdky. Napište nám stručně (stačí 2-3 slova), jak k tomu došlo. Za co si tuto odměnu zasloužili?


 2. K Tlučhořům přišla Marta Kubišová. Zůstala sice jen na chodbě, ale zato krásně zazpívala. Proč k Tlučhořům přišla? Opět stačí několikaslovná odpověď.


 3. Ve třetí otázce se nebudeme ptát na umělce, ale svého času to bylo "velké zvíře". Ptáme se, kdo udělil Páťovi vyznamenání za práci v milicionářské akci "Bouře"?


VYLUŠTĚNÍ 3.kola


4. KOLO

 1. Jakého tetování si Páťa nejvíce cení?
  Je to zároveň to, které je v seriálu nejčasěji zmiňováno.

 2. Tetováním je zkrášlen také Belzebub. Jaké si pořídil po rozdělení Československa?

 3. Tlučhořovi se spolu s Mirečkem rekreovali u Máchova jezera, kde došlo k drobné, avšak fatální nehodě. Mirko ztratil zuby, vzápětí však v lese našel použitelnou protézu. Ptáme se, čí byla?


VYLUŠTĚNÍ 4.kola


5. KOLO
 1. Když Božena konečně udělala řidičák, vyjela si celá rodina i s Mirečkem na výlet. Jak dopadli?
  Stačí dvě slova, ale můžete i vyprávět...

 2. Kdo to je - nebo byl - Richard Neuburský a o jaký druh extrémního sportu se (ne zrovna dobrovolně) pokusil? Odpovězte prosím na obě části otázky. Odpověď jen na část odpovědi nebude uznána.

 3. Páťa se pokusil prosadit i jako herec. Za doprovodu Boženy se vypravil na Barrandov, kde studoval náročnou roli ve své šatně. Ptáme se, kdo se připravoval na svou roli v šatně vedlejší?

VYLUŠTĚNÍ 5.kola


6. KOLO

 1. Jedny vánoce obstaral Páťa poněkud neobvyklý vánoční stromek. Napište nám, co to bylo za strom a jaké dárky si pod něj vzájemně rodina Tlučhořovic (včetně Mirečka) nadělila.

 2. Čím byl Páťa vyzbrojen, když byl s Boženou zaměstnán jako revizor DP Praha? Kterého známého umělce chtěl pokutovat za jízdu načerno?

 3. Popište nám, jak by Páťa unikal z potápějící se lodi. Co by udělal, aby si zachránil život?


VYLUŠTĚNÍ 6.kola