Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
27-10-2020, 01:05 UTC
.
Projekt Světluška pro těžce zrakově postižené
 
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu na pomoc těžce zrakově postiženým. Výtěžek sbírky je určen zejména na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se dostali do tísnivé životní situace. Pečlivě hlídaný a auditovaný výtěžek přispěje k podpoře životní kvality a samostatnosti konkrétních nevidomých lidí a konkrétních projektů pro nevidomé.

Sbírka Světluška podporuje například:
- terénní služby pro rodiny s nevidomými dětmi (stimulace zraku a pohybu)
- osobní asistenci pro nevidomé děti integrované do škol
- příspěvky na speciální zdravotní pomůcky, na vodící psy
- rekvalifikační programy a chráněné dílny
- výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí
- nácvik sebeobslužných činností
- výuku speciálních dovedností, například čtení a psaní Braillova písma
- studijní stipendia
- načítání zvukových knih a další aktivity.


Jak můžete přispět?
- přímo na sbírkové konto Světlušky "DESET DEVÍTEK" 99999 99999/0600
- prostřednictvím DMS (dárcovská SMS) ve tvaru "DMS Svetluska" na číslo 87777

Účtování DMS:
K běžné tarifní ceně za vaši odchozí SMS bude připočtena částka ve výši 30 Kč + DPH, ze které DMS doručí příjemci vaší pomoci nejméně 90 %. "DMS - Dárcovská SMS" je společným projektem Fóra dárců - organizace pro dárce, usilující o podporu filantropie v České republice, a Asociace provozovatelů mobilních sítí.
Po odeslání DMS obdrží každý dárce potvrzení o přijetí příspěvku a odkaz na internetové stránky www.darcovskasms.cz, na kterých bude zveřejněno, jak konkrétně jsou finanční prostředky využity.Více informací naleznete na www.svetluska.centrum.cz.