Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2021, 19:57 UTC
 
Zpět na hlavní stránku

12. března - Svatý Řehoř

"Na svatého Řehoře ledy plují do moře, vlaštovičky od moře."

Svátek sv. Řehoře I. Velikého představoval jakousi "generálku" na blížící se Velikonoce. Zejména pro koledniky - podle starého zvyku obcházeli učitelé se svými žáky stavení s tzv. "řehořskou koledu". Za koledu dostávali jídlo i drobné mince "pro učitele na inkoust".

Vzhledem k tomu, že státek svatého Řehoře připadá na počátek jara, kdy na venkově začínaly práce na poli, platilo pořekadlo:

"Na svatého Řehoře, lenoch sedlák, který neoře."

Začátek orby se v některých krajích slavil "řehořskými voračkami", které v mnohém připomínaly masopust. Z poloviny 19. století se dochoval popis "řehořských voraček" z Klatovska:

"Mladí lidé v onom čase na jednom místě v obci se sejdou, člověka dlouhou slámou žitnou a pšeničnou od paty až do hlavy ovinou a ovážou, na hlavu mu čepice ze slámy do špičky upletenou postaví; na obličej škrabošku připnou neb mu obličej počerněj, aby nebyl k poznání. Potom v průvodu s ním při hudbě a zpěvu, jásání a vejskání chodějí po vsi, od domu k domu... a hospodyně s tímto mužem slaměným a mládenci s děvami v každém domě potančejí a pozpívají."| Zpět na hlavní stránku |