Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2021, 20:38 UTC
Pletení velikonoční pomlázky
 
Velikonoční pomlázka
(tatar, šlehačka, žíla...)

Pomlázka přináší do domu štěstí, blahobyt a úrodu po celý rok. Síla prutů prý přechází na každého, kdo je pomlázkou vymrskán. Plete se z vrbových proutků. Nejjednodušší je ze 3, ale bývá i z 8, 12 nebo dokonce 24 proutků.

Pomlázka z osmi prutů

Osm stejně silných prutů namočíme, aby byly pružné a vláčné. Silnější spodní konce pevně svážeme k sobě a jednotlivé proutky pak střídavě křížíme - jednou zleva a jednou zprava - viz obr. Konec spletené pomlázky svážeme a ozdobíme barevnými mašlemi.