Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
27-10-2020, 01:08 UTC
Naši partneři
 
PARTNERSKÉ ORGANIZACERadioservis


Hlavní náplní činnosti akciové společnosti Radioservis je od jejího založení v roce 1991 vydávání Týdeníku Rozhlas. Od roku 1996 je 100% vlastníkem Radioservisu, a. s. Český rozhlas. Doplňkem vydavatelských aktivit společnosti je vydávání knih, které čerpají z vysílání Českého rozhlasu. V roce 1999 převzal Radioservis katalog hudebních nosičů vydavatelství Českého rozhlasu a začal vydávat vlastní CD a MC.


Anglo-American College


Anglo-American Institute for Liberal Studies.


DC Service Praha


Stránky s vyčerpávajícími informacemi pro návštěvníky Prahy ve všech světových jazycích. On-line rezervace ubytování, divadelních a koncertních představení, map. Přehled galerií, muzeí, obchodů, restaurací, kaváren, nočních podniků. Virtuální tour historickou částí města.


E-academy


Internetová univerzita, on-line výuka angličtiny zakončená Evropsky platným certifikátem.


Lázně Aurora Třeboň


Moderní komplex Lázně Aurora, který je obklopen rozsáhlým parkem, se nachází v klidném prostředí na břehu rybníka Svět. V lázních je léčen především pohybový aparát, ale připraveny jsou i rekondiční a relaxační pobyty.


Nadace Občanského fóra


Stránky jedné z prvních nadací vzniklých po listopadu 1989, která se zabývá památkovou péčí a podporou ojedinělých kulturních projektů se zvláštním důrazem na opomíjené památky.


Postfila


Stránky vydavatelsví České pošty, na kterých můžete obdivovat krásu českých známek od roku 1996.


Projekt výměny příběhů


Stránky Projektu výměny příběhů, který je zaměřen na komunikaci mezi majoritou a minoritami v České republice s důrazem na romskou komunitu.


Bratrstvo Keltů


Stránky o historii a kultuře Keltů na českém území.


Národní technické muzeum


Rozsáhlé stránky muzea, na kterých najdete nejenom seznam pořádaných výstav, ale i historii muzea a jednotlivých expozic.


5. oddíl vodních skautů


Skautský oddíl nabízí tábor, vodu, hory, kolo, pěší túry a další aktivity.


Česko-americká televize - Hlasatel


Oficiální stránky první Česko-americké televize.


Pražský literární dům


Kulturní život Prahy a českých zemí byl dlouho a významně ovlivňován soužitím Čechů, Němků a Židů. Pražský Literární Dům spisovatelů německého jazyka slouží jako platforma pro pravidelné akce, rozhovory a setkávání mezinárodních spisovatelů.