Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2021, 19:44 UTC
 
Zpět na hlavní stránku

Vynášení smrti (zimy)

"Smrt plave ve vodě,
nové léto k nám jde.
Buďte báby vesely,
že sme vám smrt odnesli."

"Mařena, Mařena, za koho umrela.
Za pana Martina s černýma očima.
Buďte báby veselé, nové léto neseme."

Na Smrtnou neděli zhotovila svobodná děvčata symbolickou figurínu nazývanou Smrt (Smrtholka, Morena, Mařena). Smrt byla obvykle vytvořená ze slámy, oblečená do obnošených šatů a ověšená vyfouklými vaječnými skořápkami nebo prázdnými ulitami hlemýžďů. Děvčata smrtku vynesla za vesnici, kde byla spálena nebo častěji vhozena do potoka nebo řeky, která ji odnesla jako symbol překonání zimy.


Líto, líto, líto, kdes tak dlouho bylo...

Líto (Foto: Jakub Langhammer - Lidové zvyky) Jako kontrast k Moreně bylo Líto (letečko, májíček), které symbolizovalo příchod jara a obnovení života. Na rozdíl od smrtky bylo vytvořeno ze živých a barevných materiálů - sám stromek nebo zelená ratolest zobrazují v magii život. Tradiční lita byla dvojího druhu. V západní polovině našeho území, v Čechách a na přilehlé části Moravy, se upravovala z vršků jehličnatých stromků, ve východních oblastech (zejména u hranic se Slovenskem) pak většinou z jívových ratolestí. Důležitým doprovodem líta byla panenka, jako další symbol budoucnosti, znázorňující plodnost.| Zpět na hlavní stránku |