Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
1-12-2020, 12:45 UTC
České politické strany: KSČM
 
KSČM: Komunistická strana Čech a Moravy

Předvolební heslo: "S lidmi pro lidi."

Logo KSČM Historie: KSČM je jednou z mála komunistických stran střední a východní Evropy, která neprošla zásadní vnitřní reformou. V jiných zemích byl název "komunistická strana" obvykle nahrazen výrazem "demokratická levice" apod. KSČM však neskrývá hrdost na svoji komunistickou minulost. Strana byla založena v březnu 1990, ale je de facto nástupcem KSČ (Komunistické strany Československa), která byla u moci nepřetržitě od roku 1948 do roku 1989. Několik skupin se na začátku 90. let od KSČM oddělilo a založilo své vlastní strany - např. Levý blok a později Strana československých komunistů. Zatímco tyto subjekty upadly v zapomnění, KSČM si udržuje silnou pozici v parlamentu a pravidelně ve volbách získává přes 10 % hlasů.


Vojtěch Filip, předseda KSČM Předseda strany: Vojtěch Filip


Výsledek ve volbách v roce 2002: 18,51 %. 41 křesel (třetí nejsilnější strana ve sněmovně po ČSSD a ODS). V roce 1998: 24 křesel.


O straně: KSČM je socialistická strana, která prosazuje silný podíl státu v ekonomice. Její politický program požaduje státní vlastnictví v klíčových segmentech ekonomiky (bankovnictví, doprava, telekomunikace, energetika, hornictví atd.). Je odpůrcem členství ČR v NATO a v EU. Od KSČM se distancuje většina odborářských předáků, stejně tak všechny politické strany zastoupené v parlamentu odmítají s KSČM vstoupit do koalice, dokud neprojde zásadní reformou. Dlouhodobý předseda strany, Miroslav Grebeníček, odstoupil na podzim roku 2005 a nahradil ho mladší, velmi podobně zaměřený politik, Vojtěch Filip. Ve sněmovně KSČM často hlasuje s ČSSD, a i když sociální demokraté odmítají možnost koalice s komunisty, současný sociálnědemokratický předseda vlády je vstřícnější vůči KSČM než kterýkoliv z jeho předchůdců.


Voliči: zejména starší lidé, kteří se těžko srovnávají s novými poměry, mají i podporu v průmyslových oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Strana má stabilní základnu skalních voličů a členů, mnohem silnější než ostatní politické strany.


Internetové stránky: www.kscm.cz


Zpět na úvodní stránku
Profily hlavních kandidujících stran
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
KSČM Strana zelených
US-DEU
SNK - Evropští demokraté

Volební systém