Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2021, 20:08 UTC
Křížová cesta v Praze na Petříně
 

I. Pilát odsuzuje Ježíše k smrti II. Ježíš bere na sebe kříž
III. Ježíš pod křížem klesá IV. Ježíš se setká s milou matkou svou
V. Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši kříž nést VI. Veronika podává Ježíši roucho
VII. Ježíš podruhé pod křížem klesá VIII. Dcery Jeruzalémské oplakávají Ježíše
IX. Ježíš potřetí pod křížem klesá X. Ježíše svlékají z roucha
XI. Ježíše přibíjejí na kříž XII. Ježíš na kříži umírá
XIII. Tělo Ježíšovo leží Marii na klíně XIV. Tělo Ježíšovo kladou do hrobu