Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2021, 20:56 UTC
 
Zpět na hlavní stránku

Barvení vajec

Velinonocni zatisi Barvení a zdobení vajec, ať již vařených nebo pouhých skořápek, ze kterých se syrový žloutek vyfukuje dvěma protilehlými otvory ve špičce a na spodku vajíčka, není pouze českou tradicí. Malovaná vejce byla objevena již v sumerských vykopávkách z roku 2 500 před naším letopočtem. Vejce se totiž ukládala do hrobů spolu s mrtvými jako symbol nikdy nezanikajícího života, což odpovídalo pohanským představám o posmrtném životě. Barvením se měla znásobit jejich magická moc. Po mnoho století poté se vejce zdobila jako zárodek nového života.

Z tohoto důvodu se stalo zdobení vajec zvykem, který vítal jaro, kdy se příroda probouzí k životu. Působením křesťanství tento původní smysl slábl a naopak začal sílit význam vajíčka jako daru živým. Pohanský původ i takto nově pojímaného zvyku však neušel pozornosti církve, která ho roku 1366 v Praze odsoudila a přísně zakázala. Možná to byla poetičnost obyčeje nebo snad nepoznaná magická síla darovaných vajec, která způsobila, že zvyk zdobení a darování vajec přetrval do dnešních dnů a stal se i lidovým uměním.
| Zpět na hlavní stránku |