Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
19-1-2021, 15:06 UTC
Projekty
 Autor:

Truhlička se dvěma klíčky, okolo 1630
Poháry, po 1653
Korunovační talířek s císařem Ferdinandem III. na koni, kolem 1636
Model lodi, 17. stol.
Adriaen De Vries, Neptun s trojzubcem a se psem, 1627
Peter Snayers, Jezdecký portrét hraběte Charlese Bonaventury Buquoye de Longueval před bitvou na Bílé hoře, po 1620
Jost Bürgi, Sextant, kolem 1600
Dráždanský opis Valdštejnova horoskopu vyhotoveného Johannesem Keplerem
Armilární sféra
W.J. Blaeu - Hvězdný glóbus, Amsterdam, 1603
Zátiší s astronomickými přístroji, Christian von Thum, okolo 1625
Johannes Kepler, Ephemerides novae motuum coelestium, 1630
Hans Von Aachen, Portrét Johannese Keplera, kolem 1612
Vrták a zlatnická pilka, konec 16. stol.
Kovářské a podkovářské kleště
Žlab pro krmení koní, před rokem 1630
České sklo, 17. stol.
Berounská dílna, pálená hlína, 2. pol. 16. stol.
Holba s cínovým víčkem
Madona s Ježíškem sedící na oblaku a měsíčním srpku, 2. čtvrtina 17. stol.
Jan Nepomucký jako poutník do Staré Boleslavi, 3. čtvtina 17. stol.
Pánský oblek
Novoměstské náměstí v Liberci od západu, 2. pol. 19. stol.
Pojízdný mlýn na obilí z roku 1606, Zdenek Sternberg
Liberec, roubené a hrázděné domky zvané Valdštejnovy
Řezbář z okruhu dílny Adama Ecka, Šperkovnice, asi 40. léta 17.stol.
Josef Sikora, Pohled na Jičín od severozápadu, 1756
Hrací kazeta s Hérou, Afrodítou a Athénou, 2. třetina 17. stol.
Hrací kameny
Morová deska s triumfem smrti, 1.čtvrtina 17. stol.
Pektorální křížek s diamanty, 1.pol. 17. stol.
Ženský pás, kolem roku 1600
© Copyright 2007 Stepanka Budkova, Barbora Kmentova, Radio Prague