Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
26-1-2021, 19:11 UTC
Projekty

Jára Cimrman

 Autor:
Jára Cimrman se asi narodil někdy mezi léty 1853 a 1859 ve Vídni ; poslední bezpečně zjištěné místo pobytu je Liptákov v Jizerských horách roku 1914. Jeho matka Marlén Cimrmanová pocházela z Rakouska a otec Leopold Cimrman z Čech. On sám se cítil být Čechem. Byl jedním z největších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, filozofů, vynálezců, kriminalistů a sportovců své doby. Nedožil se však za svého života uznání. Teprve objevem truhly s pozůstalostí dr. Evženem Hedvábným je evropská veřejnost seznámena s jeho géniem.
O Mistrově díle
-Jára Cimrman předložil americké vládě projekt Panamského průplavu včetně libreta stejnojmenné opery.
-Reformoval haličské školství.
-S hrabětem Zeppelinem konstruoval první vzducholoď s tuhou konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí.
-Jako anarchista vyhoštěný z Německa si nesl v osobních dokladech záznam "strůjce nepokojů", což vedlo švýcarskou firmu Omega k nabídce, aby zdokonalil setrvačník dámských hodinek Piccolo.
-Zároveň v těžkých podmínkách tamních Alp zavedl (a po nějaký čas také vykonával) funkci porodního dědka.
-Dále zkoumal život polárních Samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem Mlasků minul severní pól o pouhých sedm metrů.
-V Paraguayi založil loutkové divadlo.
-Ve Vídni založil kriminalistickou, hudební a baletní školu.
-Vedl obsáhlou korespondenci s G. B. Shawem, na niž bohužel zarputilý Ir neodpovídal.
Vynalezl jogurt.
-Nezištně pomáhal řadě světových velikánů: manželům Curieovým nanosil do sklepa na vlastních zádech pětačtyřicet puten smolince, prof. Burianovi asistoval při prvních plastických operacích, Edisonovi předělal pupík na objímce jeho první žárovky, Eiffelovi sehnal podnájem, J. V. Sládkovi opravil původně chlípný závěr jeho známé básně Lesní studánka, Čechovovi pochválil novou knihu povídek a pohnojil višňový sad.
-Je také tvůrcem filozofie externismu.
-Jako vášnivý přírodovědec objevil monopól. Tento objev však upadl v zapomnění, neboť ekonomy 20. století došlo k záměně.
...
Nález pozůstalosti
23. února, v deset hodin pět minut dopoledne, kolem roku 1966, byla v pojizerské vesničce Liptákov nalezena truhla s významnou částí Mistrovy pozůstalosti. Nalezené dokumenty inspirovaly o rok později v Praze vznik Společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Cimrmana, která prostřednictvím tisku, rozhlasu a zejména pak divadla, nesoucího Mistrovo jméno, popularizuje Cimrmanův duchovní odkaz.
První zpráva o existenci českého velikána Járy Cimrmana se objevila 23. prosince 1966 v pořad Československého rozhlasu Nealkoholická vinárna U pavouka (jednalo se o fingovaný "přímý přenos" z neexistujícího pražského podniku - autoři: Z. Svěrák a J. Šebánek, režie H. Philippová, hudební dramaturg I. Štědrý.)
Zdroj textu: http://cs.wikipedia.org

Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak

Související články:
  Události Události
  Zprávy Zprávy
  Kultura Kultura
  Zprávy Zprávy
  Zprávy Zprávy
Všechny související články