Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
19-1-2021, 03:20 UTC
Projekty

Bratranci Veverkové

 Autor:
Bratranci František Veverka (1796-1849) a Václav Veverka (1799-1849) z Rybitví u Pardubic byli vynálezci ruchadla. V obci Rybitví se nachází jejich rodný domek.
Ruchadlo sestrojili v letech 1824 až 1827. Vyšli z tehdy používané hákové radlice. Tu vytvarovali do prohnuté podoby, téměř čtyřhranné s protaženým spodním rohem a stočené vpravo, takže současně krájela, drolila i obracela. Hloubka orby byla nastavitelná. Svou konstrukcí ruchadlo podstatně snížilo požadavky na tažnou sílu. Ruchadlo se po roce 1827 rychle rozšířilo po českých zemí i do okolí především v rámci habsburské monarchie. Skýtalo vylepšení i proti tehdy ve světě používanému skotskému pluhu, který sice také krájel a obracel ornici, nedokázal ji však tak jemně drolit a kypřit. Od této vlastnosti vznikl název (ruchání = rozrušování, drolení). Další používaný název veverče vznikl podle jeho konstruktérů.
František Veverka je pohřben na hřbitově v Přelouči, kde má na zdi věže hřbitovního kostela Navštívení Panny Marie pamětní desku.
Václav Veverka je pohřben na hřbitově v obci Dříteč - zde má na zdi kostela Sv. Petra a Pavla rovněž pamětní desku.

Související články:
  Kalendárium Kalendárium
  Kalendárium Kalendárium