Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
4-12-2020, 13:50 UTC
Projekty

Alois Senefelder

 Autor:
Alois Senefelder se narodil 6. března 1771. Byl českým spisovatelem, grafikem a vynálezcem, který v roce 1796 vynalezl novou techniku pro tisk z hloubky - kamenotisk.
Alois Senefelder se narodil v Praze v roce 1771 v Praze, ale jeho rodina se později usadila v Mnichově. Alois se stal se hercem v uměleckém souboru F. A. Webera. Ještě mnohem více než v mládí, viděl jak obtížné je opisovat herecké texty nebo noty. Pro veselohru "Znalec děvčat", kterou napsal v 21 letech, a komickou operu "Siegfried aneb rychlý obrad", nenašel tiskaře.
V 25 letech se rozhodl, že musí najít způsob, jak levně a rychle tisknout, protože dřevoryt nebo mědiryt byl příliš drahý. Nejdříve leptal měď. Jednou si potřeboval narychlo poznamenat údaje o počtu kusů prádla předávaných pradleně. Použil přitom kámen, který měl po ruce. Později, když si chtěl údaje opsat, napadlo jej kámen oleptat - a základ tisku z plochy je na světě. Texty svých prací psal Senefelder zvláštní tuší a otiskoval je na hladké desky vápence, kterého je v okolí Solenhofenu v Bavorsku dostatek.
Mastná tuš chránila místa na vápenci před účinky kyseliny. Ostatní nechráněná plocha se vyleptala, takže text po omytí vyčníval. Od leptání kamene dospěl Senefelder k zákonům litografie neboli chemického tisku. Princip vynálezu spočívá na využití rozdílných fyzikálně chemických vlastností - odlišného povrchového napětí vody a mastných kyselin. Jemnozrnný vápenec je pórovitý a má schopnost příjímat nejen mastnou barvu, ale i vodu. Na kámen se kreslí mastnou litografickou křídou nebo tuší. Po namočení plochy vodou (čistá) místa netisknou.
Na kamenotisk dostal Senefelder v Bavorsku privilegium, které platilo 15 let. Senefeldrovým vynálezem je i kamenotiskařský ruční lis, který se skládá z pevného stolu - podložky pro litografický kámen, z rámu z tvrdého dřeva, do něhož se napínal papír, a z tříče, jímž se přitiskoval papír na kámen. Tento jednoduchý vynález pak sloužil mnoha malířům k reprodukci jejich děl. Malíři buď malovali přímo na kámen, nebo na něj jejich díla přenášeli zruční kreslíři, ovšem stranově obráceně. Senefelder zdokonalil i litografii k reprodukci barevných originálů. K té bylo nutno připravit tolik kamenů, kolik bylo na obrazu barev. V roce 1810 byl Senefelder jmenován královským dvorním inspektorem v Bavorsku a v roce 1818 napsal i učebnici litografie.
Alois Senefelder zemřel 26. února 1834.