Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
1-12-2020, 09:37 UTC
Projekty

Erich Roučka

 Autor:
Erich Roučka se narodil 30. října 1888 ve Velkém Meziříčí. Již od mládí se zajímal o fyzikální pokusy a technické modely. V deseti letech zhotovil jednoduchý ampérmetr, ve čtrnácti pec na tavení mosazi, v sedmnácti akumulátor, elektromotor a rozvaděč s měřícími přístroji. To už byl studentem na čtyřleté německé Státní průmyslové škole v Brně. Na absolutorium v roce 1908 navazuje praxe u a.s. Kolben a spol. v Praze a pak u firmy Siemens & Halske Berlin. V roce 1911 založil v Blansku továrnu na elektrické měřicí přístroje, která byla první v tehdejším Rakousku-Uhersku. Po válce odjíždí Erich Roučka na studijní cestu do USA. Své nápady projednával i s Thomasem A. Edisonem. Po návratu začal s výrobou automatických regulátorů parních kotlů, jimž dal název E. R. Robot se svolením Karla Čapka.
V roce 1929 založil novou továrnu na výrobu kotlů ve Slatině u Brna. Po zahájení výroby začínají kotle Ericha Roučky dobývat svět, kotelny jeho systému jsou čisté, např. v roce 1944 obdivují odborníci kotelnu v Moravské Bance na Náměstí Svobody v Brně, která je opatřena i kokosovými koberci. A když bylo E. Roučkovi povoleno postavit jeden kotel na zkoušku v Praze a z komína se nekouřilo, tak se pátralo v kotelně i okolí, zda nebyl sopouch tajně vyústěn do komína vedlejšího domu. Ale nenašlo se nic, E. Roučka pobaveně vysvětlil, že jeho kotle mají tak dokonalé spalování.
Za války byl nucen ve své továrně vyrábět odlitky pro německou armádu, po válce byla továrna bombardována a velmi silně poničena. Po únoru 1948 byla jeho továrna ve Slatině znárodněna, Roučka již dále v podnikání nepokračoval, od roku 1952 pracoval ve Výzkumném ústavu energetickém v Brně, kde již ale jeho návrhy nebyly realizovány. V roce 1959 se rozhodl emigrovat do Západního Berlína, několik let byl zaměstnancem firmy AEG.
Za své dílo obdržel titul inženýr, i když žádnou vysokou školu neabsolvoval. Nakonec měl kolem 850 uznaných patentů a to především v oblasti techniky, ale částečně i z oblasti medicíny. Zabýval se dietetikou a gerontologií, brzy se centrem jeho zájmu stal problém rakoviny. V roce 1934 otevřel sanatorium, kde se pacienti léčili pod odhledem lékaře Roučkovou metodou. Tuto terapii pak převzalo sanatorium v Berchtesgadenu.V roce 1937 vydal knihu, kde vyložil svou teorii o vzniku rakoviny při nesprávné výživě. Jako léčebnou metodu doporučoval režim mírné podvýživy a silné alkalizace organizmu směsí jednoduchých sloučenin draslíku, sodíku, vápníku a hořčíku. Ministerstvo zdravotnictví pověřilo špičkové odborníky prověřením jeho poznatků a výsledkem bylo oficiální uznání Ericha Roučky jako biochemika a badatele v oblasti rakoviny spolu se souhlasem k jeho práci v laboratořích lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně na problému rakoviny.
Erich Roučka sestrojil i funkční model srdce a krevního oběhu, na který mu byl udělen v roce 1950 patent. Přístroj věrně napodoboval činnost srdce a funkce krevního oběhu za různých normálních i patologických stavů a byl vlastně předchůdcem mimotělního oběhu krve. Posléze E.Roučka věnoval přístroj lékařské fakultě MU v Brně pro výuku studentů. Dalším pokusným modelem byl detektor emocí a lží, jímž chtěl v kriminalistice tehdy zcela neobvyklým způsobem ověřovat výpovědi eventuálních delikventů. Ještě jako devadesátiletý navrhoval schéma měřidla na objektivní identifikaci geopatogenních zón.
Zemřel 16. března 1986 v Ezeldorfu.

Související články:
  Kalendárium Kalendárium