Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
3-12-2020, 20:41 UTC
Projekty

Karel Klíč

 Autor:
Karel Klíč se narodil 30. 5. 1841 v Hostinném, byl výjimečně výtvarně nadán, vstoupil již jako čtrnáctiletý na pražskou malířskou Akademii, ale musel ji pro výsměšné karikatury rakouských opustit. Po delší přestávce školu absolvoval teprve roku 1862. Krátce nato pak se svým otcem, bývalým chemikem a výrobcem barev, založil v Brně fotografický ateliér "Rafael". Vypracoval se ve znamenitého kreslíře, ilustrátora, a především karikaturistu. Pracoval v Budapešti, ve Vídni a stále více se věnoval otázkám reprodukční techniky.
První velký úspěch mu přinesla silvestrovská noc na přelomu roku 1877 a 1878. Klíče v laboratoři při pohledu na měděnou destičku náhodou pokrytou souvislou jemnou vrstvou asfaltového prášku napadlo zahřát ji nad plamenem. Prášek se přitavil, Klíč na něm vyleptal obraz, a tak mohl vytisknout svou první heliogravuru.
Roku 1890 ve svém závodě v Anglii, nahradil Klíč měděnou desku měděným válcem, umožňujícím daleko rychlejší tisk. Na vyleptané válce se nanášela barva, jejíž přebytek stíralo ostří ocelového nože. Zrodil se tak rotační stírací hlubotisk, dodnes nejdokonalejší reprodukční technika kreseb, obrazů a fotografií.
Karel Klíč zemřel 16. 11. 1926 ve Vídni.