Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
3-12-2020, 20:40 UTC
Projekty

Jan Janský

 Autor:
Jan Janský, český lékař, psychiatr a neurolog, objevitel čtyř základních krevních skupin, se narodil 3. dubna roku 1873 v Praze v rodině obchodníka. V roce 1898 absolvuje lékařskou fakultu pražské univerzity, poté se stává lékařem na psychiatrické klinice v Praze.
Jako psychiatr se Jan Janský od počátku své lékařské praxe zabývá (hypotetickým) vztahem mezi aglutinací (tj. srážlivostí) krve a duševní nemocí - po několikaletém výzkumu pak dospívá k poznání, že tento vztah neexistuje, tedy že srážení krve nelze dávat do nijaké souvislosti s duševním onemocněním člověka - vzniká vědecké pojednání "Hematologická studie u psychotiků" (1907), v níž jako víceméně vedlejší produkt své výzkumné činnosti Jan Janský klasifikuje čtyři základní krevní skupiny (které neoznačuje tak, jak je tomu dnes, tedy A, B, AB a 0, nýbrž jim přiřazuje římské číslice I., II., III., IV.). Tento zásadní objev nicméně není v době svého vzniku doceněn - Janský sám se výzkumu krve dále nevěnuje, středem jeho činnosti je psychiatrie, provádí též mnohé výzkumy neurologické, věnuje se intenzivně problematice mozkomíšního moku.
V roce 1914 se Jan Janský stává profesorem pražské České univerzity a zástupcem přednosty psychiatrické kliniky, po vypuknutí první světové války je pak jako lékař nasazen na frontu - teprve v roce 1916, po prodělaném srdečním záchvatu je Jan Janský služby z proštěn a vrací se do vlasti. Po skončení první světové války Jan Janský nastupuje na místo přednosty neuropsychiatrického oddělení Vojenské nemocnice v Praze, nicméně, tři roky nato, 8. září roku 1921 v Černošicích nedaleko Prahy umírá.
V roce 1921 pak americká lékařská komise uznává Janského prvenství v objevu krevních skupin (v pomyslném soupeření o tento primát je Janský upřednostněn před rakouským lékařem K. Landsteinerem, který objev krevních skupin učinil již před Janským, ale rozlišil pouze tři, nikoli čtyři základní krevní skupiny).

Související články:
  M. Rechcígl: České nebo slovenské kořeny mělo 22 nositelů Nobelovy ceny Krajané