Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
4-12-2020, 08:38 UTC
Projekty

Jaroslav Heyrovský

 Autor:
Český fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský se narodil 20. prosince 1890. Je prvním českým laureátem Nobelovy ceny (1959 za chemii). Akademik Heyrovský byl zakladatelem Polarografického ústavu ČSAV a spoluzakladatel časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications (1929).
Jaroslav Heyrovský studoval na akademickém gymnáziu v Praze. V roce 1909 se zapsal na filozofickou fakultu Karlova univerzity. Od roku 1910 studoval na Univerzity College v Londýně. V roce 1913 získal hodnost bakaláře. Studia však přerušila 1. světová válka. Heyrovský narukoval ke zdravotníkům. V roce 1918 Heyrovský obhájil na Karlově univerzitě svou disertační práci.
Polarografie
Následující roky se Heyrovský věnoval problematice rtuťové kapkové elektrody, která sloužila k měření povrchového napětí rtuti. V roce 1922 Heyrovský publikoval objev využití elektrolýzy se rtuťovou kapkovou elektrodou, metodu sloužící účelům chemické analýzy. V roce 1924 sestrojil Jaroslav Heyrovský se svým žákem Japoncem M. Shikatou polarograf - přístroj pro automatický záznam křivky závislosti proudu na napětí při elektrolýze roztoku vzorku. V počátcích se zdála metoda nevhodná pro praktické využití. K rozpracování polarografické metody přispěl Heyrovského další žák D. Ilkovič. V roce 1924 vznikl návrh na konstrukci prvního automatického přístroje, který umožnil zkrácení postupu z řádů hodin na minuty. Návrh Jaroslava Heyrovského na polarograf realizovaly universitní mechanici Peták a Innemann.
Nobelova cena
37 let po vynálezu polarografie 10. prosince 1959 převzal Jaroslav Heyrovský z rukou švédského krále Gustava Adolfa VI. ve Stockholmu Nobelovu cenu za chemii za vynález a využití polarografie. Jaroslav Heyrovský získal čestné doktoráty na mnoha univerzitách, byl také čestným členem vědeckých akademií.
Jaroslav Heyrovský zemřel 27. března 1967.

Související články:
  Cestujeme Cestujeme
  Heyrovského diplom za Nobelovu cenu se stal archivní památkou Zprávy
  Kalendárium Kalendárium
  Nobelovu cenu pro profesora Heyrovského připomíná výstava Příběh kapky Události
  Kalendárium Kalendárium
Všechny související články