Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
4-12-2020, 09:03 UTC
Projekty

Prokop Diviš

 Autor:
Prokop Diviš se narodil 26. března 1698 v Helvíkovicích u Žamberka. Svůj vědecký život zasvětil především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš studoval vliv elektřiny na rostliny. Elektřina mu posloužila i při léčení nemocných.
Chudý Diviš studoval v letech 1716 - 1719 na jezuitské latinské škole ve Znojmě za podpory premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. V Louce později složil řeholní slib a přijal řádové jméno Prokop. V roce 1726 byl vysvěcen na kněze. Diviš úspěšně obhájil v Salzburgu disertační práci a byl v roce 1733 prohlášen doktorem teologie. V roce 1741 byl jmenován převorem kláštera v Louce. Od roku 1742 až do své smrti působil na faře v Příměticích.
Bleskosvod
Prokop Diviš se začal roku 1750 zabývat myšlenkou sestrojit zařízení, které by odnímalo z bouřkových mraků blesky (bleskosvod Diviš pojmenoval pojmem stroj meteorologický). Roku 1754 sestrojil první uzemněný bleskosvod na světě. Bleskosvod byl vztyčen 15. června 1754 na zahradě v Příměticích u Znojma. Celkem 400 uzemněných kovových hrotů na ústřední 42 metrů vysoké nosné tyči mělo za úkol "vysávat" elektřinu z mračen, a zabránit tak vzniku bouřky. Stožár byl upevněn třemi řetězy, které byly vodivě připevněny k železným zemnícím kuželům v zemi. Bleskosvod Diviš popsal ve svém pojednání Descriptio machinae meteorologicae. 10. března 1760 rozzlobení obyvatelé Přímětic strhli povětrnostní stroj svého duchovního pastýře s odůvodněním, že je příčinou velkého sucha. V roce 1761 Diviš umístil další bleskosvod na kostela.
Elektroléčba
Prokop Diviš také studoval vliv elektřiny na živé organismy. Od roku 1754 se pokoušel také o elektroléčbu revmatizmu a ochrnutí. Diviš byl v kontaktu s mnoha vědci té doby. Byl také obeznámen s prací B. Franklina. Svá zjištění publikoval v díle Magia naturalis (Přírodní kouzelnictví). Kniha byla později v němčině vydána v roce 1765 (Tübingen) a v roce 1768 (Frankfurt nad Mohanem).
Prokop Diviš dále sestrojil (1753) elektrický strunný nástroj Denis d'or (Zlatý Diviš), který byl napájen proudem z leidenských lahví. Nástroj měl 14 klaviatur. Přístroj dokázal napodobit mnoho nástrojů a prý také lidský hlas.
Prokop Diviš zemřel 21. prosince 1765 v Příměticích u Znojma.

Související články:
  Zprávy Zprávy
  Kalendárium Kalendárium
  Žamberk-město krajky a významných osobností Cestujeme