Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
16-1-2021, 12:18 UTC
Projekty
 Autor:

Expolingua - Praha
Foto: Evropská komise Rozšiřování Evropské unie postupuje plynule vpřed. Již brzy bude k Evropské unii patřit dalších deset zemí a každá z nich přinese s sebou do nového evropského společenství své jazyky a kulturní tradice. Osobní komunikace na pracovní, institucionální a přirozeně i na soukromé úrovni bude v tomto procesu rozhodujíci pro skutečně společný rozvoj této rozšířené Evropy. Evropské univerzity obohacují svou nabídku forem studia mezinárodním vzdělávacím obsahem jako jsou například výměnné semestrální pobyty a umožnují tak studentům praktizovat své teoretické zkušenosti v zahraničí formou studijních pobytů. Důležitá kriteria při výběru uchazečů na evropském pracovním trhu představují kromě znalosti několika jazyků i zahraniční studijní a pracovní zkušenosti.
Expolingua Praha představuje jeden z největších mezinárodních veletrhů vzdělávání v České republice. Cílem letošního čtrnáctého ročníku je přiblížit návštěvníkům jednotlivé jazyky a kultury Evropy. Expolingua Praha 2004 se bude konat poprvé s podporou Evropské komise - generálního direktoriátu pro vzdělání a kulturu.

Návštěvníci
Návštěvníci veletrhu Expolingua Praha každoročně oceňují mimořádnou příležitost seznámit se s početnými nabídkami různých vystavovatelů.
Přicházejí sem zejména:
- studenti bakalářských a magisterských vysokoškolských programů
- studenti středních škol a jejich rodiče
- učitelé, vysokoškolští docenti a profesoři
- žáci odborných učilišť a celé školní třídy
- vedoucí personálních oddělení a firemních vzdělávacích programů
- tlumočníci a překladatelé
- odborníci zabývající se problematikou dalšího vzdělávání
- zaměstnanci velvyslanectví, konzulátů a mezinárodních organizací
- agentury nabízející jazykové a pracovní studijní pobyty v zahraničí
- odborní žurnalisté zastupující tisk a rozhlasové či televizní vysílání
- zástupci široké veřejnosti se zájmem o cizí jazyky a kulturu

Doprovodný program
Veletrh Expolingua Praha nabízí rozsáhlý doprovodný program, zahrnující semináře, workshopy a přednášky.
Hlavními tématy letošního ročníku jsou:
- Studium a práce v zahraničí
- CALL - Computer Assisted Language Learning
- Jazykové minikurzy
- Jazykové testy
- Povolání s využitím cizích jazyků
Vystavovatelům doporučujeme využít možnosti navštívit semináře v rámci doprovodného programu.

Odkazy:

Související články: