Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
25-1-2021, 18:18 UTC
Projekty
 Autor:


Nové: S dekontaminací pomohou biopaliva
New Scientist, červen 2009
Černobyl se nachází na Ukrajině, blízko hranic s Běloruskem. Převládající větry ovšem zanesly téměř 80 procent radioaktivního spadu na území Běloruska. Vegetace a půda byla po nehodě silně kontaminována radioizotopy stroncia-90, cesia-137, plutonia a americia. Nejvíce postižené oblasti byly evakuovány, ale na kontaminovaném území přesto žije 8 miliónů obyvatel.
Území o rozloze 40 tisíc km2 na jihovýchodě Běloruska je tak kontaminováno, že nebude vhodné k pěstování plodin stovky let. Kontaminovaná půda může být ovšem zbavena radioaktivních izotopů pomocí biopaliv. Bělorusko plánuje pěstovat rostliny, které jsou schopné navázat značné množství radioaktivních látek z půdy. Tyto energetické plodiny, např.: cukrová řepa poslouží k výrobě lihu. Potřebný čas k dekontaminaci půdy se tedy může ze stovek let zkrátit na desítky.
Irská společnost Greenfield Project Management hodlá nakupovat radioaktivní curkovou řepu a další plodiny pěstované na kontaminované půdě k výrobě biopaliv určných k prodeji v celé Evropě. Soplečnost tvrdí, že žádné radioaktivní látky se do biopaliva nedostanou, vydestiluje se pouze ethanol. Vysoce radioaktivní zbytky se spálí v tepelných elektrárnách a vzniklý radioaktivní popel se uloží podobně jako vyhořelé jaderné palivo. Toho se ovšem obává Mezinárodní komise pro atomovou energii; biipaliva jsou sice bezpečná, ale Bělorusko ani Irsko nemá v současnosti úložiště pro radioaktivní popel.
Greenfield Project Management plánuje vybudovat první lihovar v roce 2010 v Mozyru za 500 miliónů euro. Továrna zpracuje půl miliónu kubíků plodin za rok na 700 miliónů litrů biopaliv. Počítá také s vybudováním dalších 10 továren. To by se mohlo hodit i Evropské unii, která odhaduje, že bude potřebovat 25 miliard bioethanolu, aby dodržela plány na zvyšování podílu bioethanolu v palivech.