Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2021, 11:29 UTC
Projekty
 Autor:
Zdenka Trenčínská o Palladiu země české...
Z českých dějin mě nejvíce zaujalo období panování knížete Václava, který byl ve své době neobyčejně vzdělaným panovníkem. Byl rovněž i dostatečně tvrdý a rozhodný, aby dokázal vládnout naší zemi a udržet v ní mír a pořádek. Později zcela právem osoba knížete Václava přerostla v symbol české státnosti, v patrona české země a jejího věčného a ideálního panovníka.
S osobou knížete Václava je nerozlučně spojeno i Palladium země české. Je to naše nejcennější duchovní památka, svým významem plně srovnatelná s korunovačními klenoty. Palladium je měděná destička, na které je reliéf s rytinou Madony s dítětem. Palladium měla dostat kněžna Ludmila od sv. Metoděje při svém křtu. Později jím obdarovala svého vnuka Václava. Podle tradice, kterou lze však v dnešní době těžko historicky potvrdit, měl kníže Václav Palladium nosit přímo na své hrudi a měl jej mít u sebe i ve chvíli smrti. Lidé po staletí věřili, že Palladium ochrání naši zemi před vším zlým.
V dějinách Češi o Palladium několikrát málem přišli. Např. v roce 1632 ho ukořistili Sasové a nechali ho přibít hřebem k pranýři na Staroměstském náměstí. Dírka po hřebu je na něm patrná dodnes.
V roce 1639 se jej málem zmocnili Švédové, ale podařilo se jej včas uschovat ve Vídni na císařském dvoře. Před obsazením českého pohraničí v roce 1938 bylo Palladium neseno Prahou a jeho prostřednictvím lidé prosili o ochranu před nacisty. Poté bylo Palladium zazděno a nahrazeno duplikátem, jako ochrana před odcizením. Nacisté si byli vědomi toho, že Stará Boleslav s Palladiem je pro Čechy místem velmi vlasteneckým, a chystali plány na jeho zničení, podobně jako v případě Lidic. Naštěstí tyto plány neuskutečnili.
V dobách komunismu, především v 50. a 60. letech, bylo Palladium ukryto v jedné pražské bance. O jeho úschově věděli pouze tři lidé.
Rovněž zajímavý je jeden detail ze starověku týkající se Tróji a období panování knížete Václava. A cože měli společného kníže Václav a Trója? Kníže Václav i bájné město měli ochranný amulet zvaný Palladium. Výraz palladium se používá k označení obrazů, reliéfů nebo soch, které měly ochrannou funkci. V bájných mýtech se traduje, že místo, kde Ílos založil základy trojského hradu, mu bylo vnuknuto nejvyšším bohem Diem, který přesně tam shodil malou posvátnou dřevěnou sošku Pallas Athény. Soška zvaná Palladium pak po léta chránila Tróju před nepřítelem a před zničením. Teprve v závěru trojské války Řekové Odysseus a Diomédes záštitu ukradli a brzy nato byla Trója zničena.
Ať se tedy Palladia země české nezmocní nikdo nepovolaný a ať nadále ochraňuje naši zemi před vším zlým.