Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
27-2-2021, 16:41 UTC
Projekty
 Autor:


Experimentální škola v Alabě (6:29)
Video ve formátu wmv zde


• Experimentální škola v Alabě, zaměřená na vyučování s
využitím moderních metod výuky

• Stavba další sbírkové školy v regionu Alaba; žáci jsou již
do školy zapsaní, a zatímco se škola staví, učí se venku


Střední škola v Awasse (6:54)
Video ve formátu wmv zde


• Střední škola v Awasse, která je částečně určená
pro sirotky
• Diskuse se studenty

• Stavba další části školy, kde bude počítačová učebna


Střední škola v Awasse II (7:35)
Video ve formátu wmv zde


• Vyučovací kurz pro učitele v Centru pro výuku
moderních metod vyučování, které zřídila v Awasse
organizace Člověk v tísni
• Divadelní představení organizace Shiny Day
se zaměřením na prevenci AIDS a plánování rodičovství

• Pracovní dílny pro studenty střední školy v Awasse


Sbírková škola v Boriche (9:32)
Video ve formátu wmv zde


• Sbírková škola v Boriche

• Kávový obřad v rodině pěstounů, jejichž děti navštěvují
střední školu v Awasse
• Divadelní představení studentů střední
školy v Awasse pro veřejnost
© Štěpánka Budková, Radio Praha