Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
12-4-2021, 04:14 UTC
Projekty
 Autor:

V letošním roce si připomínáme 60 let od vzniku Severoatlantické aliance, tedy od podpisu tzv. Washingtonské smlouvy, ke které se připojilo v dubnu 1949 jedenáct zemí západní Evropy a Spojené státy americké. Účelem aliance, která vznikla v reakci na stav v Evropě po druhé světové válce, bylo původně bránit pouze území členských zemí, a to především před případným útokem Sovětského svazu nebo jeho satelitů.

Česká republika působí v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) na řadě zahraničních vojenských misí a již 10 let je jejím rovnoprávným členem. 12. března 1999 vstoupila do NATO spolu s Maďarskem a Polskem. Byly to první země bývalého Východního bloku, které NATO přijalo do svých řad. Konec studené války totiž znamenal zlom ve vývoji NATO. Během dvaceti let od pádu komunismu se přeměnilo v sílu napomáhající řešení krizových situací i za hranicemi území členských států. Na mnohých vojenských misích se podílela také Česká republika, namátkou připomínáme mise v Kosovu, Iráku a Afganistánu.

Informační centrum o NATO vzniklo v roce 2002, tedy v době, kdy v Praze probíhal summit NATO, to byl první summit, který se konal v nové členské zemi po rozšíření v roce 1999. O důvodech vzniku, o provozování informačního centra a také o organizaci Jagello 2000, která centrum provozuje, jsme hovořili s ředitelem Informačního centra o NATO Petrem Zlatohlávkem.

Více informací o NATO, a to nejen ve vztahu k České republice, se můžete dozvědět na stránkách www.natoaktual.cz, které již od roku 2002 provozuje pražské Informační centrum o NATO, nebo přímo na aliančním webu www.nato.int.

Související články:
 8.5.2020 Zprávy
 5.5.2020 Zprávy
 5.5.2020 Zprávy
 29.2.2020 Zprávy
 15.2.2020 Zprávy
 26.1.2020 Zprávy
 25.1.2020 Zprávy
 8.1.2020 Zprávy
 8.1.2020 Zprávy
 7.1.2020 Zprávy
 6.1.2020 Zprávy
Všechny související články