Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
16-1-2021, 06:35 UTC
Projekty
 Autor:

Bohuslav Martinů (1890 - 1959)
Jubilejní roky 2009 - 2010
V letošním roce si připomínáme 50. let od úmrtí hudebního skladatele Bohuslava Martinů a v roce následujícím 120 let od jeho narození. V souvislosti s těmito jubileji byl odstartován dvouletý projekt Martinů Revisited. Pro roky 2009 a 2010 jsou v Česku i v zahraničí naplánovány stovky akcí související s tímto českým skladatelem. Všechny velké české orchestry a operní soubory se budou dílu Bohuslava Martinů věnovat ve zvýšené míře. Také tradiční hudební festival Pražské jaro je letos zasvěcen hudbě B. Martinů a jeho evropským a světovým kontextům. Národní muzeum představí velkou výstavu o skladatelově životě a tvorbě. Národní divadla v Praze a v Brně připravují nastudování jeho významných děl. V zahraničí nejvíce akcí spjatých s Bohuslavem Martinů proběhne zejména ve Švýcarsku, Maďarsku, Anglii a USA.
Ze života
Bohuslav Martinů se narodil 8. prosince 1890 ve věži kostela sv. Jakuba ve východočeském městě Polička jako syn ševce a pověžného. Strávil zde prvních dvanáct let svého života. Z Poličky odešel v šestnácti letech, kdy začal studovat hru na housle na Konzervatoři v Praze. Ze školy byl pro "nenapravitelnou" nedbalost v červnu 1910 vyloučen. A právě v této době začal mladý skladatel nepřetržitě komponovat. Živil se jako příležitostný houslista a během první světové války vydělával jako učitel hry na housle ve rodné Poličce. Tu definitivně opoustil v roce 1920, kdy se stal členem České filharmonie v Praze.
Velkou část svého života Martinů prožil v emigraci. Na jaře roku 1940 nejprve odešel přes jižní Francii, Španělsko a Portugalsko do USA. V roce 1953 odešel do Francie a následně žil také v Itálii a Švýcarsku. 28. srpna 1959 Bohuslav Martinů zemřel v Liestalu u Basileje. Je pohřben na Schönebergu a v roce 1979 byly jeho ostatky převezeny do rodné Poličky.
Hudební dílo
Bohuslav Martinů je dnes hodnocen jako jeden z nejplodnějších a nejvšestrannějších skladatelů 20. století. Ve své tvorbě se nechal inspirovat mnohými vlivy mimo jiné impresionismem, jazzem ale i českými a moravskými lidovými písněmi. Samotný Martinů přiznává vliv na svou tvorbu také rodné světničce, do níž se v kostelní věži v Poliččce narodil. V hudbě se po celý svůj život snažil znovu objevit "přirozený smysl pro prostor" a "čistotu formy", které ho v dětství obklopovaly.
K dílům Martinů inspirovaným lidovou hudbou rodné země patří balet Špalíček; jazzové prvky jsou patrné v Jazzové suitě, baletu Kuchyňská revue nebo v opeře Tři přání. Nejvýraznějším dílem 30. let minulého století se stala opera Julietta.

Aktuální články Radia Praha
 26.4.2020 Hudební pořady
 27.8.2019 Historické obzory
 4.10.2018 Zprávy
 1.11.2017 Zprávy
 20.4.2017 Zprávy
 7.3.2017 Zprávy
 22.4.2016 Zprávy
 13.1.2016 Kultura
 14.11.2015 Zprávy
Všechny související článkyVíce informací o životě, tvorbě i aktuálním projektu Martinu Revisited najdete na www.martinu.cz.


Fenomén Martinů, reprezentativní výstava v Českém muzeu hudby, 12. května - 26. října 2009