Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
21-1-2021, 07:57 UTC
Projekty
 Autor:
Dopis studentskému předákovi Lubomíru Holečkovi od Jana Palacha z 6. ledna 1969
"Navrhuji akci, jež se na první pohled může zdát bláznivá (možná, že bláznivá je), namísto nějaké demonstrace se mi jeví jako účelnější a efektnější obsadit rozhlas a vysílat výzvu ke stávce za zrušení cenzury a za Smrkovského. Domnívám se, že k této akci je dnes příznivá atmosféra (Colotka kandidátem za Smrkovského, prohlášení ÚV...). Možná, že podruhé se tak příznivá situace nenaskytne. Vlastní akci by mohla provést poměrně malá skupina, a teprve dodatečně by se kolem rozhlasu na pokyn rozhl. shromáždila masa studentů (nedaleko je budova VŠE s 3 000 posluchači)"