Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
24-1-2021, 01:01 UTC
Projekty
 Autor:
Výpovědi svědků o událostech ledna 1969
Svědectví manželů Indrových z Hradce Králové
(Lidová demokracie 13.2.1969)
"Byli jsme s manželkou v Domě potravin. Když jsem vyšli ven, uviděli jsme od kašny od Muzea vyběhnout hořící postavu, ze které šlehaly zvláštní silně oranžové plameny. Běžela k soše sv. Václava, otočila se směrem k hlavnímu nádraží a před Domem potravin klesla na zem. Manželka vykřikla: Hoří člověk! Utíkej tam!
Když jsem k němu doběhl, byl tam už dispečer, který na něj hodil svůj kožich a já svůj svrchník. Vzpomínám si, že na nohou měl ještě dámský vínově červený kabát. Po uhašení plamene kožich dispečera nešel sundat. Byl spečen se zbytky oděvu Jana Palacha.
Když jsem sundal svůj svrchník z horní části jeho těla, Palach vydechl a první slova byla: Přečtete dopis (viz níže). Manželka se zeptala: Kde je dopis? Odpověď: U Muzea. Poslal jsem manželku najít tašku a sám jsem zůstal u Palacha, dokud nepřijela sanitka. Palach více nepromluvil."
Broněk Kulig, řidič ostravské televize
(Moravskoslezký večerník 17. a 18. 1. 1969)
"Přišel sem dolů před muzeum mládenec, odložil modrý kabát a aktovku, potom otevřel nějakou lahvičku, bylo na ní napsáno éter, to jsem viděl na vlastní oči, nalil si trochu na vatu a natřel si obličej, zbytek vypil. Potom otevřel dvě piksly z bílé umělé hmoty s modrým krytem a celý se polil, škrtl zápalkou a v tu chvíli byl jedna hořící pochodeň.
Strašně se z něho čoudilo, lítaly plameny na všechny strany. Běžel jako zběsilý směrem na Vinohrady. Lidé za ním utíkaly jako za hořícím zjevením. Přijíždí tramvaj, zastavuje, vyskočí tramvaják, hází přes běžící přízrak kabát a utlouká oheň.
To už jsem taky na místě, ženské zvracejí, jdu blíž, kolem se hlasitě diskutuje. Ještě se kouřilo z cárů šatů, vlasy měl celé seškvařené a byl celý začouzený. Ruku měl celou spálenou. Ta kůže vám byla po celé délce prasklá, černá. Ještě žil, obracel kolem sebe oči a pořád jenom pouštěl přes seškvařené rty: dopis,...v tašce dopis... (viz níže) Za chvilku tu byly dva ruské gázíky, asi jely okolo, a potom esembáci a sanitka. No jestli to trvalo tak pět minut."

Dopis Jana Palacha
Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lidi této země následujícím způsobem.
Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku a tak jsem získal právo napsat první dopisy a nastoupit coby první pochodeň.
Naše požadavky jsou:
- Okamžité zrušení cenzury
- Zákaz rozšiřování "Zpráv"
Jestliže naše požadavky nebudou splněny do pěti dnů, tj. do 21. ledna 1969, a nevstoupí-li lid s dostatečnou podporou (tj. časově neomezenou stávkou), vzplanou další pochodně.
Pochodeň č. 1
PS. Vzpomeňte na srpen. V mezinárodní politice se uvolnil prostor pro ČSSR, využijme jej.