Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
21-1-2021, 08:40 UTC
Projekty
 Autor:

Evropský parlament
Evropský parlament je volen občany Evropské unie, aby zastupoval jejich zájmy. Volby se konají každých pět let a právo volit a kandidovat má každý občan EU. Současný parlament má 785 členů ze všech 27 členských zemí EU. Příští volby do parlamentu proběhnou 4.-7. června 2009.
Evropský parlament má tři pracoviště: Brusel (Belgie), Lucemburk a Štrasburk (Francie).
Prezidentem EP byl v roce 2007 zvolen Hans-Gert Pöttering a tuto funkci bude vykonávat až do voleb v roce 2009.
Jednotlivé politické frakce Evropského parlamentu (v závorce je uveden počet křesel):