Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
16-1-2021, 00:47 UTC
Projekty
 Autor:

Evropská komise
Úkolem Evropské komise je zastupovat a bránit zájmy EU jako celku. Sestavuje návrhy nových evropských právních předpisů, které předkládá Evropskému parlamentu a Radě.
Je také výkonnou složkou EU – tj. odpovídá za provádění rozhodnutí Parlamentu a Rady. To znamená řízení každodenních činností Evropské unie: provádění jejích politik, řízení jejích programů a vydávání jejích finančních prostředků.
Komisi tvoří 27 žen a mužů — po jednom z každé země EU. Za Českou republiku je od roku 2004 evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla.
Funkční období současné Komise trvá do 31. října 2009. José Manuel Barroso z Portugalska ve funkci předsedy Evropské komise je hlavou výkonné moci EU.