Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
17-4-2021, 03:15 UTC
Projekty
 Autor:

Rada Evropské unie
Rada EU (dříve označována jako Rada ministrů) je vedle Evropské komise a Evropského parlamentu jedním z hlavních orgánů v evropském rozhodovacím procesu. Společně s Evropským parlamentem schvaluje právní předpisy EU a další rozhodnutí. Zastupuje členské státy a jejích schůzek se účastní jeden ministr z každé vnitrostátní vlády EU.
Za hladký průběh jednání odpovídá Generální sekretariát Rady EU, který sídlí v Bruselu. Rada nemá stálou podobu: ministři členských států (aktuálně 27 ministrů) se v ní scházejí podle projednávané agendy – například ministři životního prostředí v Radě pro životní prostředí, ministři dopravy v Radě pro dopravu, telekomunikaci a energetiku atd. Každý členský stát EU předsedá Radě podle určeného pořadí po dobu šesti měsíců.
Celkem existuje devět rad různého složení: Obecné záležitosti a vnější vztahy; Hospodářství a finance (ECOFIN); Spravedlnost a vnitřní věci; Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele; Konkurenceschopnost; Doprava, telekomunikace a energie; Zemědělství a rybolov; Životní prostředí; Vzdělávání, mládež a kultura