Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
25-1-2021, 23:59 UTC
Projekty
 Autor:
Krajané a exil: 1948 a 1968
Konference se uskutečnila v Praze ve dnech 16. a 17. října 2008 a zúčastnilo se jí přes 130 zahraničních Čechů z osmácti zemí světa. V příspěvcích historici a exulanti hovořili o příčinách a průběhu dvou největších exilových vln 20. století. Po Únoru 1948 a Srpnu 1968 z Československa před komunistickým režimem odešlo na 200 000 lidí. Konference byla již pátým setkáním českých krajanů a exulantů v Praze od roku 1998. Ve spolupráci s Karlovou Univerzitou ji uspořádal Mezinárodni koordinační výbor zahraničních Čechů.

Příspěvky:
Stanislav Brouček: Emigrace 1948 a 1968 ze svědectví účastníků - pdf
Miroslav Kabela: Český exil 1948 a 1968 v Nizozemsku - pdf
Karel Pokorný: Mnichovská emigrace 1968 - pdf
Olga Kopecká-Valeská: Svobodná evropa a exil - pdf
Milan Kocourek: Sokol a britský exil 1948 a 1968 - pdf
Milena Josefovičová, Jan Hálek, Václav Hankovec: Vědecký exil - pdf
Jiří Gruntorád: Exilová periodika po roce 1968 - pdf
Jiří Diamant: Psychické následky emigrace - pdf
Monika Mandelíčková: Československý exil ve světě po roce 1948 - pdf
Otakar Štorch: Exil 1948 a 1968 ve Švédsku - pdf
Michal Svatoš: Osmičková výročí v dějinách Univerzity Karlovy - pdf
Olga Marlin: Psychologie emigrace - pdf
Zdeněk Bidlo: Emigrace 1968 ve Švýcarsku - pdf
Anita Březinová: Vliv československé emigrace na mladou eurogeneraci v Bruselu - pdf
Jiří Plachý: Čs. občané v armádách svobodného světa po roce 1948 - pdf

Fotogalerie:

Foto: Martina Stejskalová

Související články:
Ohlédnutí za konferencí Krajané a exil
Na rozdíl od předchozích setkání, která neměla jednotící téma, byl obsah konference definován svým názvem a zaměřil se na podmínky a průběh exilových vln, vzniklých v důsledku Února 1948 a Srpna 1968.
Do exilu odešlo víc jak 200 000 Čechů a Slováků
O exilu a emigraci po roce 1948 a 1968 s brněnským historikem Jiřím Pernesem mluvila Martina Stejskalová.
Adaptace v exilu je dlouhý proces
Skončila odborná část konference o exilu v letech 1948 a 1968. Uzavřela ji přednáška Jiřího Diamanta, který se věnuje psychologii exilu.
Na konferenci byla řeč i o mladé eurogeneraci
Tématem příspěvku Anity Březinové z Belgie byl vliv československé emigrace na mladou eurogeneraci v Bruselu.