Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2021, 02:13 UTC
Projekty
 Autor:


Stavba sarkofágu
V polovině května 1986 rozhodla vládní komise vybudovat dlohodobý kryt čtvrtého bloku. Tvorba podoby ochranného sarkofágu začala 20. května a zúčastnilo se jí bezpočet výzkumných ústavů, organizací zabývajících se designem, vědeckých podsekcí ministerstev a úřadů. Měl se vybudovat kryt ze stavebních prvků až 50 metrů dlouhých a k tomu použít neporušené stěny a struktury jako podpory. Z 18 návrhů byl vybrán ten nejriskatnější.
Vývoj designu bez předchozích výzkumů neměl v konstruční praxi precedent. Riziko bylo podstoupeno jen proto, že vybraný návrh výrazně zkrátil dobu stavby a tedy zastavil uvolňování radiace do okolí. Alexej Bytskij jmenovaný hlavním inženýrem osobně shromažďoval potřebné informace během přeletů nad zničeným reaktorem ve speciální kabině zavěšené pod helikoptérou. Z podstatné části byla podoba vytvořena pouze podle fotografií, které piloti přinášeli každý den. Proces vývoje podoby se protáhl na pět a půl měsíce, a během té doby se sarkofág také stavěl. Moho úprav bylo děláno na místě. Konstrukční proces byl rozdělen do tří částí. První stadium trvalo od 20, května do 15. července 1986 Hlavním úkolem bylo postavit struktury a prvky krytu potřebné k ochraně staveniště před radiaktivitou, provádění dekontaminace, a udělat přípravy pro konstrukční práce. Druhé stadium, od 16. července do 15. září, zahrnovalo hlavní část stavebních činností spolu se třetím stadiem, ve kterém byly dohotoveny stavební a montovací práce, trvající od 16. září do 30. listopadu. Aby se oddělil čtvrtý blok od třetího, byla vybudována přepážka a stěna. Podél čtvrtého bloku byly postaveny zdi ze zpevněného betonu. Severní opěrná stěna byla vybudována z betonu do výšky 12 metrů ve formě kaskád. Kaskády byly vyplněny použitými a poškozenými kovovými strukturami a také kontejnery s radiokativním odpadem. Nepoškozená západní stěna byla zaštítěna zdí o výšce 50 metrů. Počet pracovníků, kteří se na stavbě podíleli byl až 90 tisíc. V letech 1986-87, kdy byla radiace nejvyšší, byl celkový počet lidí pracujících v černobylském regionu okolo 200 tisíc. 30. listopadu 1986 převzala státní komise kontrolu nad čtvrtým blokem, který byl prohlášen za bezpečně uzavřený.