Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
23-1-2021, 12:18 UTC
Projekty
 Autor:


Černobylská nehoda a Volyňští Češi
V části Ukrajiny žije od poloviny 19. století česká menšina. Příslušníci této menšiny se nazývají Volyňští Češi. Několik vesnic těchto Čechů se nachází pouze několik desítek kilometrů od Černobylské elektrárny. Tyto vesnice byly po havárii zasaženy radioaktivitou a vesnice Malá Zubovščina byla zahrnuta od prosince 1989 do oblasti, která byla určena k vysídlení.
Sovětské mocenské orgány nezamýšlely přemístit obyvatele, což mohlo přispět k rozpadu české komunity. Proto lidé s českou národností a sovětským občanstvím požádali o pomoc Československo. Žádali především o možnost, aby jejich děti mohly trávit prázdniny v Československu a o možnost přesídlení několika stovek rodin ze zasažených území do Československa. Dopis s těmito požadavky byl předán novému čekoslovenskému prezidentovi Václavu Havlovi během jeho návštěvy Sovětského svazu v únoru 1990. Reakce československé vlády byla pozitivní. Několik rodin bylo přestěhováno do Kuřivod, což je obec na bývalém vojenském území v Ralsku. Další rodiny dostaly byty v Rokytnici po sovětských vojácích, dvě rodiny přesídlily do Zlína do Baťových domků, a dalších dvanáct rodin dostalo nové byty v Butovsi, které byly původně postaveny pro sovětské vojáky.