Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
20-1-2021, 19:27 UTC
Projekty
 Autor:


Ozdravné pobyty pro děti z Ukrajiny a Běloruska
Každé léto se stovky dětí ze zemí postižených černobylskou havárií učastní ozdravných pobytů v České republice. Tyto pobyty jsou organizovány a financovány Česko-Ruskou společností, ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem zahraničních věcí, čskými krajanskými spolky, černobylským programem pod záštitou Unesca a řadou sponzorů. Ozdravné pobyty jsou pořádány od roku 1991, kdy vznikla myšlenka pomoci dětem z postižených oblastí. Během návštěvy Václava Havla na Ukrajině vznikla dohoda, která položila základy této činosti Česko-ruské společnosti.
Hlavním cílem těchto pobytů je posílení imunitního systému dětí, který je často velmi oslabený, děti mají problémy s dýchacím ústrojím a štítnou žlázou, trpí alergiemi, podvýživou, anémií a dalšími nemocemi.
Základem léčby je fyzioterapie, důraz je dáván na aktivní pobyt v přírodě, děti se učí základním prvkům rehabilitačních cvičení. Aplikuje se také muzikoterapie, děti se učí například hrát na flétnu. Další součástí léčebného programu jsou výlety po České republice, děti navštěvují zajímavá místa, jsou v kontaktu s místními dětmi, oraganizují se různé soutěže a kulturní programy.
Děti jsou nadšené, když mohou ochutnat borůvky nebo houby. V jejich zemích je totiž stále zakázáno sbírání lesních plodů kvůli přetrvávající kontaminaci. Podle zkušeností z předchozích let, pobyty v čistém prostředí Rychlebských hor nebo na jiných místech, mají významný učinek na zdravotní stav dětí. Alespoň půl roku jsou odolnější, jejich imunita je posílena a taktéž jejich duševní stav. Tyto děti jsou často ze sociálně slabých nebo neúplných rodin, kdy jeden z rodičů zemřel následkem černobylské nehody.