Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2021, 14:28 UTC
Projekty
 Autor:


Následky nehody v Československu
Kontaminované vzdušné masy dorazily do Československa z východu a později znovu, poté co se vzdušné vlny odrazily od Alp a postupovaly zpět směrem na Polsko. První známky přicházejíci radioaktivity byly zaznamenány pracovníky jaderné elektrárny Dukovany během noci na 29. dubna. Později téhož dne začalo měření v regionálních hygienických stanicích a pracovištích Ústavu hygieny a epidemiologie.
Ze zdravotního hlediska jsou nejdůležitějšími prvky způsobující radiaktivní zamoření cesium a jod. Poločas rozpadu jodu je 8 dní, takže byl potencionálně nebezpečný pouze v prvních dnech po nehodě, zatímco poločas rozpadu cesia je 30 let a dostává se do potravního řetězce. Mocenské orgány ČSSR se snažily redukovat kontaminaci potravin, jejíž největší hodnota se dala očekávat v mléku a čerstvé listové zelenině.
Radioaktivní zamoření na území České republiky je stále předmětem výzkumu. Odborné studie předpokládají, že průměrná dávka, kterou obyvatelé obdrželi následkem nehody, byla 0,26 mSv, což je v průměru desetina dávky, kterou člověk získá přirozeným zářením z okolního prostředí za rok. v následujících letech po nehodě dávky klesaly. Je možné říci, že obdržená dávka nepřekročila limity. Nicméně překročení limitů v individuálních případech bylo možné.