Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2021, 02:09 UTC
Projekty
 Autor:
Korunovační klenoty
Korunovační klenoty jsou po Pražském hradě druhou nejvýznamnější Národní památkou. Mohou být vystaveny pouze na území Pražského hradu. Korunovační klenoty jsou uloženy v pancéřové skřínce v tzv. korunní komoře. Jak ke skřínce tak ke komoře existuje sedm klíčů, které mají v držení tzv. klíčníci: prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy.
Při korunovacích českých králů byl užíván také ostatkový kříž, zvaný Korunovační, a obřadní korunovační meč, zvaný Svatováclavský. Oba předměty se obvykle vystavují společně s korunovačními klenoty, jsou ale součástí chrámového pokladu sv. Víta.
Korunu nechal zhotovit ke své korunovaci v roce 1347 Karel IV. Poslední úpravy na ní byly provedeny ve 14.století, od té doby je její vzhled nezměněn. Je zhotovena ze zlata vysoké ryzosti (21 - 22 karátů), váží 2,358 kilogramu a je vysoká 19 cm. Zdobí ji celkem 96 drahokamů a 20 perel. Některé ze safírů patří k největším na světě. Vrchol koruny tvoří zlatý křížek, v jehož středu je zasazena vzácná románská kamej.
Podle pověsti každý, kdo si neoprávněně nasadí korunu na hlavu, do roka zemře. S tímto mýtem je nejčastěji spojována událost z listopadu 1941, kdy tak údajně učinil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Ten později, 4.června 1942, zemřel na následky atentátu českých odbojářů.

Původní stříbrné žezlo a zlaté jablko, které sloužily ke korunovaci Karla IV., jsou dnes uloženy ve Vídni. Královské jablko a žezlo, které jsou dnes součástí Českých korunovačních klenotů, nechal zhotovit až císař Ferdinand I. v letech 1532-34.
Žezlo je 67 cm dlouhé, váží 1013 gramů a zdobí jej čtyři safíry, pět spinelů a šedesát dva perel.
Jablko váží 780 gramů a je vysoké 22 cm. Plochu obou hemisfér jablka pokrývá precizní tepaný reliéf s výjevy ze života Adama a krále Davida. Na kruhu pod křížem je nápis DOMINE IN VIRTUTE TUA LETABITUR REX ET SUPER SALUTARE TUAM EXULTABIT (Hospodine, z tvé moci raduje se král a z pomoci tvé jásá).

Plášť je zhotoven z luxusní hedvábné tkaniny zvané zlatohlav. Je polokruhový, bez rukávů, vzadu prodloužený do vlečky, 312 cm široký, od krčního výstřihu do konce vlečky 236 cm dlouhý. Po celém obvodu je lemován hermelínem. Pochází zřejmě z počátku 17. století, nejspíš z doby Ferdinanda II, který byl korunován českým králem roku 1617.
Foto: Správa Pražského hradu