Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
22-1-2021, 02:35 UTC
Projekty
 Autor:
Mamuthones - tradiční masky ze Sardinie v Praze
Původ masek mamuthonů a issohadorů se dá vysvětlit mnoha způsoby. Představení může zobrazovat vítězství ovčáků (issohadoři) z Barbagie (oblast v Sardinii) nad Saracénskými nájezdníky, uvězněnými a vedenými v procesí (mamuthoni). Může být také považováno za obřad podmanění si dobytka nebo rituální procesí konané Nuražským lidem na oslavu boha úrody nebo pastvy. Mamuthoni představují stádo volů krocené issohadory (jejich pastýři) nebo jsou to 'volo-muži', ovčáci, kteří se identifikují se svými zvířaty zakrytím obličeje maskou se zvířecími rysy, uctívajíc tímto způsobem užitečnost zvířete.
Mamuthones
Mamuthoni se skrývají za maskou zvanou sa bisera. Sa bisera je černá, vyrobená ze dřeva s vyčnívajícím nosem, bradou a lícními kostmi, a otvory pro oči a ústa. Hlava je zakryta hnědým šátkem uvázaným pod bradou. Sa bisera, dramatická a groteskní bez antropomorfních rysů, představuje ticho a necitelnost. Mamuthoni nosí sa gariga, hlučný svazek kravských zvonců su ferru, na černé ovčí kůži, která zakrývá obvykle hnědý sametový oblek, zvonce váží 30 kg a jejich výrazný zvuk vyvažuje ticho tváří. Svazek zvonců drží na hrudi kožené řemeny.
Issohadores
Issohadoři nosí červený kabátek přepásaný opaskem s mosaznými a bronzovými cvočky. Mají bílé plátěné kalohoty, různobarevný lemovaný šátek a berrittu (čepka), přivázanou šátkem. V rukou drží provaz (sa soha).
Mamuthoni se obvykle pohybují ve skupině po 12, jdou vpřed v párech, poskakují a současně zvoní zvonci. Je to taneční procesí, rytmické kroky vychází z jednoduchých skoků, které pravidelně končí trojným poskokem. Opakující se zvuky a procesí není narušováno rychlým pohybem issohadorů, kterých není obykle více než 8. Ti švihají provazem a hážou ho do davu; být chycen do lana je považováno za štěstí.

Video:


Související články
 25.2.2020 Události
 16.2.2020 Zprávy
 3.2.2020 Foto týdne
 25.1.2020 Zprávy
 23.1.2020 Události
 5.3.2019 Zprávy
 23.2.2019 Zprávy
 16.2.2019 Historické obzory
 3.2.2018 Zprávy
 2.2.2018 Události
 25.2.2017 Panorama
 18.2.2017 Zprávy
 18.2.2017 Zprávy
 15.2.2017 Zprávy
Všechny související články