Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
17-9-2019, 06:36 UTC
Týden zahraničních Čechů
 

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, o.s.

Oldřich Černý Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů (MKVZČ) je občanské sdružení, jehož cílem je vytvářet platformu pro setkání zahraničních Čechů a osob českého původu žijících v zahraničí s představiteli našeho veřejného, kulturního a obchodního života, aby formou dialogu hledali cesty k prohlubování vzájemné spolupráce k prospěchu České republiky i našich krajanů ve světě. Za tímto účelem je od roku 1998 každé 2-3 roky pořádán tzv. "Týden zahraničních Čechů". V jeho rámci MKVZČ ve spolupráci s dalšími institucemi, především Senátem ČR, ministerstvem zahraničních věcí a Univerzitou Karlovou v Praze organizuje i další akce kulturní a společenské povahy: v minulosti zaznamenalo úspěch např. ocenění významných žen českého původu, výstava o Češích v Americe, o českých architektech působících ve světě, filmová přehlídka děl českých tvůrců nucených odejít do exilu atd.


Dr. Oldřich Černý, předseda a zakládající člen MKVZČ, právník, odešel do exilu v roce 1949, usadil se ve Washingtonu, DC. Aktivně působil v domácím a v zahraničním odboji, byl jedním ze zakládajících členů Čsl. Společnosti pro vědy a umění (SVU) a členem jejího prvního předsednictva. V roce 1965 přesídlil do Ženevy, kde pracoval na Mezinárodním úřadu práce a kde dodnes žije. Po celý život patří k významným pracovníkům, kteří se aktivně zapojovali do práce exilových organizací s cílem odstranit totalitní režim a obnovit demokracii v Československu. Od roku 1990 se intenzivně podílí na zlepšení vztahů mezi Čechy v zahraničí a Českou republikou. Význam jeho činnosti byl oceněn formou různých uznání, mezi něž náleží Medaile Jana Ámose Komenského udělená předsednictvem vlády (1992), Stříbrná medaile UK (1998), Řád T.G. Masaryka udělený prezidentem republiky (1998) a Cena Gratias agit ministra zahraničních věcí (2003).

Dr. Ivan Dubovický, generální tajemník a zakládající člen MKVZČ. Po studiích na Právnické fakultě UK a Filozofické fakultě UK pracoval jako odborný asistent v oboru kulturní antropologie, od osmdesátých let se zaměřuje na studium Čechů v zahraničí. V rámci Fulbrightova stipendia prováděl v letech 1990-91 výzkum české komunity v USA, posléze vstoupil do služeb ministerstva zahraničních věcí. V letech 1998 - 2001 pracoval jako vedoucí kulturního úseku Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC, v současnosti působí na americkém odboru MZV ČR. Otázkami vystěhovalectví, exilu a Čechů ve světě se zabývá i ve svých odborných pracích, naposledy v publikaci "Češi v Americe" z roku 2003.

Název organizace: Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, o.s.
Charakter: Občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VS/1-1/52445/03-R
Sídlo a adresa: Nad Opatovem 2030/9, 149 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 26616611
Číslo účtu pro platební styk v KB: 0000512291470297 / 0100
Číslo účtu pro platební styk z jiné banky: 51-2291470297 / 0100
Zástupce: Dr. Ivan Dubovický, generální tajemník
tel.: +420-721 128 089
e-mail: dubovicky@centrum.czZpět na hlavní stránku