Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
21-9-2019, 08:55 UTC
 
Hudba

Chceš se potěšit, zaradovat, zapomenout na svízele všedních dnů? Zaposlouchej se do české hudby, do které skladatelé vložili krásu i požehnání země.

A dirigenti svou taktovkou - jako kouzelným proutkem - osvobozují z not melodie šeptající jako slova lásky, výkřiky vítězných fanfár, řinčení zbraní, velebné tóny chorálů.
A umíš-li poslouchat, vrátí ti melodie i obrazy, na něž už jen vzpomínáš. Zurčivé potoky, tajemně šumící lesy, pestré palety jarních luk, ohlasy starých bájí a legend.

Rád zpíváš a tančíš? Zanotuj si s melodiemi moravských lidových písní o věrné lásce. Zavýskni si u skleničky vína, zadupej v rytmu české polky.
Ty melodie české hudby jsou jako šňůrky korálků, které mně poutají ke staré vlasti, kterou jsem opustila, abych našla nový domov.

Jiřina Zacpalová
Austrálie

Zpět