Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
3-8-2020, 15:32 UTC
Křesťanské oslavy Velikonoc
  Úvod

Velikonoční vigilie Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů, neboť připomínají vrcholné události spásy člověka: ukřižování Ježíše Krista a jeho vzkříšení. Slaví se v neděli po prvním jarním úplňku, tedy mezi 22. březnem a 25. dubnem. Velikonocům předchází čtyřicetidenní přípravné období a po nich následuje padesátidenní sváteční doznění, které trvá až do Svatodušní neděle. Celému tomuto období se říká velikonočního okruh a v následujícím textu bychom chtěli přiblížit, jak jej prožívají křesťanské církve.