Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
15-12-2019, 13:33 UTC
Vyhodnocení soutěže Radia Praha
 
Vyhlášení výsledků soutěže Radia Praha:

Soutěže se letos zúčastnilo celkem 358 posluchačů Radia Praha. Úkolem posluchačů bylo odpovědět na otázku

Co z české hudby vás nejvíce oslovilo a proč?

Absolutním vítězem soutěže Radia Praha se stal Helmut Matt z Německa. Vítězný dopis a dopisy ostatních finalistů si můžete přečíst níže na této stránce. Vítěz soutěže získává týdenní pobyt pro dvě osoby v České republice, autoři dalších odpovědí se mohou těšit na zajímavé ceny.

Týdenní pobyt věnuje výherci hotel Adria Praha - váš domov v srdci zlatého města, do České republiky vás dopraví České aerolinie - ve vzduchu jako doma.

Podrobnosti o podmínkách soutěže najdete zde.


Absolutní vítěz:

Helmut Matt z Německa


Které hudební dílo českého umělce na mne zapůsobilo? Na tuto otázku nemohu ve skutečnosti odpovědět, aniž bych sestavil celý seznam hudebních děl. Bylo by v něm symfonické dílo Antonína Dvořáka, jeho Slovanské tance či krásný violoncellový koncert. Stejně tak Janáčkova Její pastorkyně či fascinující Glagolská mše patří k vrcholům české hudební tvorby. Nechci však teď skládat únavnou litanii a nudit tím čtenáře. Otázku musím samozřejmě uchopit konkrétněji.

Tedy: které dílo českého skladatele na mne nejvíce zapůsobilo?

Bedřich Smetana Ani k této otázce nelze přistoupit bez důkladného hloubání a zvažování. Protože se však nakonec musím rozhodnout, nechť je to tedy Smetanova "Vltava" z cyklu "Má vlast". Dodávám, že toto těžké rozhodnutí nechci učinit, aniž bych se s úctou poklonil před dílem velkého Antonína Dvořáka a s omluvou konstatoval, že jeho 9. symfonie by si zrovna tak zasloužila být zvolena favoritem, stejně jako nádherně melodický violoncellový koncert nebo ohnivé Slovanské tance.
U mnoha posluchačů se teď jistě ozývají pochyby o mé serióznosti: jak je možné - tak zní jistě nikoliv neoprávněná otázka - vyzdvihnout takové spíše "malé" a "jednoduché" dílo na nejvyšší stupeň českého hudebního Olympu a zároveň prostě pominout podstatně větší díla Smetany a jiných skladatelů? Snad je to pravda. Avšak rozhodnutí padlo, a tak si za ním budu stát. Smetanova "Vltava" byla vůbec prvním hudebním dílem od nějakého českého skladatele, které jsem slyšel. Ještě dnes si velmi dobře vzpomínám, s jakým soustředěním, ba přímo vytržením jsem ve svých skutečně mladých letech naslouchal kouzelným melodiím - aniž bych nejspíš tehdy chápal celý rozměr díla, přesto však s dojetím a naplněný úctou k hlubokému dojmu, jakým působila krása hudby. Pouze Mozartova Kouzelná flétna, Beethovenova 9. symfonie a Wagnerův Parsifal na mě učinily srovnatelný dojem, posledně jmenované dílo až o mnoho let později. Není to, myslím, náhoda, že na světě existuje jen pár hudebních děl, která dosáhla tak široké známosti a takové obliby, jako toto geniální dílo Smetanovo.

Vltava Ještě dnes, tři desetiletí po tomto mimořádném setkání, mám toto velmi melodické, láskyplně lidové dílo velmi rád. Jistěže existuje jen málo lidí, pro něž je "Vltava" neznámá. Toto dílo si však přece zaslouží, abych je v tomto malém pojednání představil trochu detailněji. Značně programové dílo popisuje v jemných, senzibilních, citlivě do sebe přecházejících hudebních obrazech tok Vltavy, řeky protékající skladatelovou českou vlastí. Od jemného bublání pramenu se vydává řeka na svůj běh, provázena smyčci a dřevěnými dechovými nástroji, prociťujíc pohyby šumících vln. Stále mohutněji a silněji zaznívá hlavní téma Vltavy, dokud nedoprovodí jásající housle a dřevěné dechy řeku na cestě nádhernou českou zemí. Na své cestě do Prahy se Vltava setkává s řadou scén a událostí, jež se odrážejí v kouzelných pastorálních melodiích. Slyšíme tóny lesních rohů ohlašujících lov a radostný shon sedlácké svatby. Mimořádně okouzlující je hudební popis hvězdné noci, tvořící kulisu pohádkových tónů víl vynořujících se z vody. Po dramatičtějším toku přes divoké peřeje doputuje řeka konečně na místo svého určení - do města Prahy. Jedinečným způsobem, v zářivém dur, zaznívá melodie Vltavy při setkání se "zlatým městem" a s hradem, kolem něhož proplouvá jako klidná, široká a hrdá řeka. Vynoří se i téma Vyšehradu ze stejnojmenné básně téhož cyklu, což zesiluje hluboký pocit české národní hrdosti, určující celé dílo.

Vltava je výrazem hudebního hnutí, jež se označuje též jako "národní hudba". Ztělesňuje probouzející se národní vědomí českého národa po staleté cizí vládě Habsburků. Mě fascinuje krásná melodičnost a lidovost díla. Stejně jako ostatní části cyklu "Má vlast" svědčí "Vltava" o hrdosti a hlubokém spojení umělce s jeho českou vlastí. Nejzřetelněji je to vyjádřeno při zářivě slavnostním vstupu Vltavy do Prahy.

Smetanova "Vltava" je pro mě zosobněním české hudby a zároveň hudebním vyjádřením české geniality.

Milí čtenáři těchto řádků, nyní už je Vám jistě jasné, proč jsem se po počátečním váhání a nejistotě rozhodl, ba musel rozhodnout právě pro toto dílo.

Helmut Matt
Německo
Finalisté české redakce:

Jandovský Jaroslav, Švédsko

Krošlák Jaroslav, Slovensko

Ocenění od české redakce dále získávají:

Javůrek Lukáš, Česká republika
Pavlík Jaromír, MUDr., Dánsko
Pammer Helene, Rakousko
Citterio Stefano, Itálie
Urbanek Zbigniew, Polsko
Málek František, Chorvatsko
Jonak Dagmar, Australia
Frýdl Vlastislav, Canada

Odpovědi našich posluchačů

Hotel Adria


Hotel Adria


Hotel Adria


Hotel Adria


Hotel Adria