Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
19-1-2020, 04:30 UTC
České informační servery
 
ČESKÉ INFORMAČNÍ SERVERYCzechInvest


Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest informuje o programech podpory průmyslu a podnikání, zprostředkovává českým podnikům přístup k dotacím ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, pomáhá zlepšovat konkurenceschopnost firem a rozvíjet podnikatelské prostředí.


ČCCR


Česká centrála cestovního ruchu


Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade


Poskytování komoditních - sektorových informací a studií, poradenství v oblasti zahraničního obchodu, podrobné zpracování vybraných trhů, podrobnější a cílené zpracování dalších informací o jednotlivých zemích atp.


Euroskop


Informace o EU a integraci naší republiky. Aktuální zpravodajství, dokumenty, zajímavosti, diskusní fóra. 3 sekce: Evropská unie, Česká republika a Evropská unie a Oko Euroskopu


Ministerstvo zahraničních věcí ČR


Oficiální internetové stránky Ministerstva zahraničí


Ministerstvo vnitra ČR


Oficiální internetové stránky Ministerstva vnitra, najdete zde velice podrobné informace o pobytu cizinců na úyemí ČR


Sdružení pro rozvoj podnikání - Tradenet


Mezinárodní zdroj prospěšných informací pro podnikatele, výrobce a exportéry poskytovaných zdarma, se záměrem podpořit rozvoj soukromého podnikání a export českého zboží a služeb.