Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
3-8-2020, 15:33 UTC
Prezidentské volby 2003
  Průvodce volebním systémem

Způsob volby prezidenta je dost složitý. Podle české Ústavy je volba tříkolová. Pokud se nepodaří zvolit prezidenta ve třech kolech, volba se opakuje.

První kolo:

Prezident může být zvolen v prvním kole, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina poslanců (101 ze 200) a senátorů (41 z 81). Hlasy v obou komorách jsou sčítány zvlášť, kandidát tedy musí získat většinu jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. Není-li nikdo zvolen, postupuje kandidát s největším počtem hlasů od poslanců i od senátorů do druhého kola, které se musí konat do 14 dnů. Z toho vyplývá, že do druhého kola mohou postoupit maximálně dva kandidáti.

Druhé kolo:

Pro vítězství v druhém kole jsou třeba hlasy nadpoloviční většiny poslanců a nadpoloviční většiny senátorů.

Třetí kolo:

Pokud kandidát v druhém kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů v obou parlamentních komorách, koná se třetí kolo voleb. I do něj mohou postoupit maximálně dva kandidáti. K vítězství ve třetím kole voleb je zapotřebí prosté většiny všech přítomných zákonodárců dohromady. Není-li nikdo zvolen ani ve třetím kole, celý proces se opakuje od začátku.

Změna způsobu volby ?

V posledních měsících sílí v hlavních politických stranách volání po zavedení přímé volby prezidenta. Současná volba je tedy pravděpodobně poslední podle starého systému. S ohledem na současné rozdělení křesel v parlamentu je zřejmé, že zákonodárci se neshodnou na kandidátovi, který by byl přijatelný pro většinu poslanců a senátorů. Pokud se tento předpoklad vyplní, je možné, že Česká republika zůstane několik měsíců bez prezidenta a parlament v této době přijme ústavní zákon o přímé volbě prezidenta. Existuje tedy jistá šance, že příští český prezident bude zvolen přímo občany.

| Zpět |