Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
3-8-2020, 15:49 UTC
Prezidentské volby 2003
  Prezidentské pravomoci

Česká republika je parlamentní demokracií. Reálnou moc soustřeďuje ve svých rukou parlament, vláda a její předseda. Ústava vymezuje prezidentovi roli reprezentovat republiku navenek, podepisovat zákony schválené parlamentem, vyjednávat a podepisovat mezinárodní dohody a dále roli vrchního velitele ozbrojených sil.

Role prezidenta je posílena v období krizových situací, například po pádu vlády nebo před jmenováním nové vlády po volbách. Po volbách prezident pověřuje představitele některé z politických stran sestavením vlády. Nemusí jít nutně o vítěznou stranu. Prezident smí parlamentu vracet zákony, ale je-li zákon schválen parlamentem podruhé, nemá prezident právo veta.

Jednou z mála reálných prezidentských pravomocí je právo jmenovat soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, právo jmenovat předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, jakož i členy Bankovní rady České národní banky.

Prezident může rovněž udělovat amnestie, zastavovat řízení nebo nařídit, aby trestní řízení nebylo zahájeno. Pokud prezident nemůže ze závažných důvodů vykonávat svou funkci nebo pokud odstoupil a nový ještě nebyl zvolen, vykonávají jeho pravomoci předseda vlády a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

| Zpět |