Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
3-8-2020, 15:16 UTC
Prezidentské volby 2003
  Několik zajímavých faktů
  • Václav Havel je prvním českým (před tím československým) prezidentem, který vydržel v úřadu až do konce svého funkčního období. Někteří prezidenti v průběhu svého funkčního období zemřeli, někteří rezignovali, jiní byli k rezignaci donuceni.

  • Prezident Havel je jednou z mála hlav států, které stáli v čele dvou různých zemí - Československa od prosince 1989 do června 1992 a České republiky od ledna 1993.

  • Česká republika měla dosud jen jednoho prezidenta - Václava Havla. ČR vznikla 1. ledna 1993, Václav Havel byl do funkce zvolen o tři týdny později.

  • První dva českoslovenští prezidenti Tomáš G. Masaryk a Edvard Beneš byli jedinými prezidenty, kteří nepobývali nějaký čas ve vězení.

  • V průběhu nacistické okupace fungovali dva prezidenti: prezidentem Protektorátu Čechy a Morava byl Emil Hácha, v čele exilové vlády stál Edvard Beneš.

  • Nadcházející prezidentské volby jsou prvními v české i československé historii, jejichž výsledek není předem odhadnutelný.
Emil Hacha Edvard Benes Tomas Garique Masaryk


| Zpět |