Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
18-1-2020, 20:26 UTC
Cizinci v ČR
 
Pravidla pro pobyt cizinců v České republice

INFORMACE JSOU PLATNÉ K ROKU 2002

Informace
o pobytu cizinců

(Zdroj: MV ČR)

Zákony upravující pobyt cizinců na území České republiky:

Zákon č. 217/2002 Sb, ze dne 27. 5. 2002, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

Vyberte si informace, které potřebujete:

Typy víz

Trvalý pobyt

Vízum delší 90 dní

Turistické vízum

Tranzitní vízum

Letištní vízumMinisterstvo vnitra ČR rozdělilo jednotlivé země na "problémové" a "bezproblémové", neboť se mu nepodařilo prosadit pro některé země vízovou povinnost. V těchto případech víza vlastně nahrazují Hraniční průvodky a Ministerstvo vnitra tímto způsobem získává detailnější informace o cizincích z "problémových" zemí. Zároveň má kontrolu nad cizinci, kteří zůstanou v ČR nelegálně.

Následující země označilo Ministerstvo vnitra ČR za takzvaně bezproblémové:

Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie

Země ve výčtu neuvedené se považují za takzvaně problémové.