Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
15-12-2019, 13:39 UTC
Z osmi desetiletí Českého rozhlasu
 

Dne 18. května 2003 oslavil Český rozhlas 80. výročí zahájení rozhlasového vysílání.
K této příležitosti vydal publikaci s názvem OD MIKROFONU K POSLUCHAČŮM s podtitulem Z osmi desetiletí Českého rozhlasu.


Od mikrofonu k posluchačům

Knihu si můžete objednat na adrese:

Radioservis, a. s.
Jeseniova 36
130 00 Praha 3
nebo na e-mailové adrese
casopis.rozhlas@rozhlas.cz

Cena publikace je 450 Kč

O jednotlivých etapách vývoje vysílání a dění v rozhlase se na téměř 700 stranách publikace rozepisuje 9 autorů: Josef Maršík, Jiří Hraše, František Hrdlička, Eva Ješutová, Rostislav Běhal, Milan Rykl, Zdeněk Bouček, Jiří Hubička a Václav Moravec. Výklad doprovázejí fotografie a přílohy: kalendárium, technický slovníček, pořady, které se staly pojmem atd.

Autoři publikace-sborníku k 80. výročí zahájení rozhlasového vysílání u nás se snaží postihnout především postavení rozhlasu jako významné kulturní instituce, která se výrazně podílela na rozvíjení identity českého národa i národnostních menšin v novodobé historii. Nemalou měrou se zasloužila o šíření informací, vzdělání a osvěty, ve vypjatých momentech národa plnila i funkci organizátora.

Cílem je uvést rozhlasovou historii do celospolečenského kontextu, pozornost věnovat vývoji programu, organizační struktuře, legislativě, některým významným osobnostem, rozhlasové technice a technologiím i uměleckým tělesům.


Radioservis